Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
Словакистичен кабинет (бл. 17) 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Практически словашки език - I част
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов.1к
(упражнение)
 
 
 
Практически словашки език - I част
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов.1к
(упражнение)
Практически словашки език - III част
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов. 2к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Практически словашки език V част
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов. 3
(упражнение)
Съвременен словашки език - словообразуване и лексикология
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов. 3
(лекция)
Работа с текст на словашкия език (факултатив)
Словакистичен кабинет (бл. 17)
В.Иванов
слов. 2к
(упражнение)
История на съответния славянски книжовен език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д.Вакарелска
слов. 5к
(лекция) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Съвременен словашки език - словообразуване и лексикология
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies