Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
балканистика, 3 к. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Новогръцки език 3 част
151 балк
Н. Генова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Румънски език 5 част
151 балк
Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременна балканска история
134
Н. Кайчев
балканистика, 3 к.
(лекция)
Южнославянски литератури 1 част
ОНЛАЙН И. Христова
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Албански език 4 част
151 балк
А.Панчев
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Румънска литература 2 част
151 балк
Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Индоевропейско езикознание 1 част
151 балк
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Албански език 4 част
ІІ фонетичен кабинет
А.Панчев
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Индоевропейско езикознание
151 балк
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies