Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
балканистика, 5 к. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Новогръцка литература
151 балк
Ф.Христакуди
балканистика, 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Новогръцки език
151 балк
А. Трифонова
балканистика, 5 к.
(упражнение)
 
 
 
Балканските култури и Европа
Център "Дуйчев"
В. Велинова
балканистика, 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Балканските култури и Европа
Център "Дуйчев"
В. Велинова
балканистика, 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Южнославянски литератури
Онлайн И. Христова
балканистика, 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Османската култура и Балканите
151 балк
С. Иванова
балканистика, 5 к.
(лекция)
 
 
 
СИД/Западен език
151 балк
балканистика, 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Южнославянски литератури
Дистанционно Е. Дараданова-Христова
балканистика, 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies