Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
124 А 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Устен превод
124 А
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция) (упражнение)
Руски език
124 А
Ц. Досева
ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Превод на специализиран текст
124 А
Н. Делева
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Превод на специализиран текст
124 А
Н. Делева
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език І част
124 А
А. Маврова К. Петрова
РФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език І част
124 А
А.Баранова
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език VII част
124 А
Т. Алексиева
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Практически руски език I част
124 А
А. Маврова К. Петрова
РФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
Руски език
124 А
Ц. Досева
укр.2к ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Съвременен български език
124 А
Л. Ласкова
РФ, 2 к., 1 гр. РФ, 2 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Превод на ОФДД
124 А
В. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
Руски език
124 А
Ц. Досева
(упражнение)
полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к. слов. 2к
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Психология
124 А
Д. Христова
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Практически руски език I част
124 А
А. Маврова К. Петрова
РФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
Руски език
124 А
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:23
Sofia University, Faculty of Slavic Studies