Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.
124 (компютърен кабинет) 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Практически руски език II част
124 (компютърен кабинет)
Е. Меснянкина
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически руски език - VI част
124 (компютърен кабинет)
К. Петрова
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език II част
124 (компютърен кабинет)
Е. Меснянкина
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език - ІV част
124 (компютърен кабинет)
А.Баранова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език VIII част
124 (компютърен кабинет)
А.Баранова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически руски език VI част
124 (компютърен кабинет)
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература на XX век - I част
124 (компютърен кабинет)
К. Пунева
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език - ІV част
124 (компютърен кабинет)
А.Баранова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Превод на текстове от сферата на туризма
124 (компютърен кабинет)
Цв. Ралева
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Превод на текстове от сферата на туризма
124 (компютърен кабинет)
Цв. Ралева
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Руски език като първи чужд
124 (компютърен кабинет)
Цв. Ралева
(упражнение) (лекция)
 
 
 
 
 
 
Втори език - руски, B1.2
124 (компютърен кабинет)
Л. Павлова
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 21.2.2020 г. 15:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies