Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
153к 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лексика и фразеология на сръбския и на хърватския език - I част (факултатив)
153к
Б. Васич А. Сучац
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен словашки език -фонетика и фонология
153к
В. Панайотов
слов. 2к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
История на украинската литература - ІII част
153к
В. Колев
укр.4к
(лекция)
История на полския книжовен език
153к
Д. Денчева
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
Историческа граматика насръбския и хърватски език
153к
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
История на украинската литература - І част
153к
В. Колев
укр.3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Историческа граматика на сръбския и хърватски език
153к
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
История на украинската литература - І част
153к
В. Колев
укр.3к
(упражнение)
История на украинската литература - ІII част
153к
В. Колев
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
Практика на превода по съответния славянски език
153к
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Делова кореспонденция на сръбския и хърватския език (факултатив)
153к
Б. Васич А. Сучац
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies