Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2019/2020 г.
153к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
История на съответния славянски книжовен език
153к
Д.Вакарелска
слов. 5к
(лекция) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Стилистика на украинския език
153к
О. Сорока
укр. 5к
(лекция)
Съвременен сръбски и хърватски език - словообразуване и лексикология
153к
Н. Бечева
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Съвременен украински език -фонетика и фонология
153к
П. Мартинова
укр.2к
(лекция)
История на украинската литература - ІII част
153к
Л. Терзийска
укр.4к
(лекция)
Практически словашки език V част (факултатив)
153к
Й. Павлович
слов. 3
(упражнение)
Работа с текст на украински език (факултатив)
153к
О. Сорока
укр.2к
(упражнение)
Съвременен сръбски и хърватски език - словообразуване и лексикология
153к
М. Стефанов
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически украински език - III част
153к
П. Мартинова
укр.2к
(упражнение)
Стилистика на съответния славянски език
153к
Й. Павлович
слов. 5к
(лекция)
Практически словашки език VII част
153к
Д. Иванова
слов. 5к
(упражнение)
Практика на превода на съответния славянски език
153к
П.Николова
слов. 5к
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
Практически украински език VI част (факултатив)
153к
В.Драгулева
укр.4к
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Практически словашки език V част
153к
В.Иванов
Словакистичен кабинет 2 (бл. 17)
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 20.12.2019 г. 16:09
Sofia University, Faculty of Slavic Studies