Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра
Онлайн 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Румънски език 6 част
Онлайн Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Българска литература между Първата и Втората световна война
Онлайн К. Йорданова
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Румънски език (СИД)
Онлайн Л. Ненковска
балканистика, 5 к. балканистика, 4 к.
(упражнение)
Съвременен руски език. Прагматика
Онлайн С. Петкова
РФ, 4 к, 2гр. РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
Български фолклор
Онлайн Н. Папучиев
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр. БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
(лекция)
Румънски език 6 част
Онлайн Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Българска литература между Първа и Втората световна война
Онлайн Н. Стоичкова
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Руска литература на XIX век
Онлайн Л. Димитров
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
Съвременна руска литература и култура
Онлайн Р. Божанкова
РФ, 4 к, 2гр. РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
Южнославянски литератури
Онлайн И. Христова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Нова българска литература
Онлайн Б. Пенчев
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременна българска литература - 2 част
Онлайн И. Иванов
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
Старобългарска литература
Онлайн Д. Атанасова-Пенчева
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр. БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
(лекция)
Религии и култове на Балканите 1 част
Онлайн В. Герджикова
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Създаване на типове текст (преводачески профил)
Онлайн Б. Пенчев
РФ, 4 к, 2гр. РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
16:00-17:00
 
Синтаксис на българския език
Онлайн Б.Радева
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.4.2021 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies