Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2019/2020 г.
А. Сучец 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език (факултатив)
109
Б. Васич А. Сучец
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език VII част
150
Б. Васич А. Сучец
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език - I част
ІІ фонетичен кабинет
Б. Васич А. Сучец
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език (факултатив)
109
Б. Васич А. Сучец
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език V част
ІІ фонетичен кабинет
Б. Васич А. Сучец
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език VI част
109
Б. Васич А. Сучец
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език VI част
ІІ фонетичен кабинет
Б. Васич А. Сучец
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Комуникативни умения на сръбски и хърватски език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
Б. Васич А. Сучец
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език V част
109
Б. Васич А. Сучец
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Комуникативни умения на сръбски и хърватски език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
Б. Васич А. Сучец
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 20.12.2019 г. 16:09
Sofia University, Faculty of Slavic Studies