Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра
А. Сучец 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически сръбски и хърватски език - VIII част
А. Сучец Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на сръбски и хърватски език (Ф)
А. Сучец Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Работа с текст на сръбския и хърватския език (Ф)
А. Сучец Б. Васич
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език - VI част
А. Сучец Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Комуникативни умения на сръбски и хърватски език (Ф)
А. Сучец Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Лексика и фразеология на сръбския и на хърватския език /Ф/
А. Сучец Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език - VIII част
А. Сучец Б. Васич
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Норма и стандарт на сръбския и на хърватския език
А. Сучец Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.4.2021 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies