Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
Словакистичен кабинет (бл. 17) 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
(упражнение)
словашка ф., 1к
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
(упражнение)
словашка ф., 1к
Практически славянски език - словашки
Словакистичен кабинет (бл. 17)
В. Иванов
словашка ф., 2к.
(упражнение)
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
(упражнение)
словашка ф., 2к.
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
(упражнение)
словашка ф., 2к.
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
(упражнение)
словашка ф., 3к.
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Съвременен славянски език - морфология
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
словашка ф., 2к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
(упражнение)
словашка ф., 1к
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен славянски език - морфология
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
словашка ф., 2к.
(упражнение)
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
(упражнение)
словашка ф., 5к.
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
П. Николова
(упражнение)
словашка ф., 5к.
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Езиковедски магистърски семинар
Словакистичен кабинет (бл. 17)
П. Николова
(упражнение)
словашка ф., 5к.
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies