Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
Словакистичен кабинет (бл. 17) 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
словашка ф., 1к
(упражнение)
 
 
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова В. Иванов
словашка ф., 1к
(упражнение)
Комуникативни умения на словашки език (Ф)
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
словашка ф., 1к
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Съвременен славянски език - синтаксис
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Вакарелска
словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Практически словашки език (Ф)
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
Магистърски езиковедски семинар
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
словашка ф., 5к.
(упражнение)
Съвременен славянски език - синтаксис
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Вакарелска
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически славянски език - IV част (словашки)
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
словашка ф., 2к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
В. Панайотов
словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Прагматика на словашкия език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
В. Панайотов
словашка ф., 5к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies