Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра
обучение_онлайн 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Българска литература между Първа и Втората световна война
обучение_онлайн
Н. Стоянова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
Българска литература между Първа и Втората световна война
обучение_онлайн
Н. Стоичкова
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
Българска литература между Първа и Втората световна война
обучение_онлайн
Н. Стоичкова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Западноевропейска литература
обучение_онлайн
Б. Филипова
БФ, 2 к., 6 гр. БФ, 2 к., 5 гр.
(през седмица) (упражнение)
Стилистика
обучение_онлайн
К. Войнова
БФ, 4 к., 6 гр.
(упражнение)
Литература на Българското Възраждане
обучение_онлайн
С. Данова
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
История на българския език
обучение_онлайн
М. Панева
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Методика на обучението по литература
обучение_онлайн
А. Дамянова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Руска литература на XIX век - I част
обучение_онлайн
А. Вачева
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Увод в общото езикознание
обучение_онлайн
Е.Търпоманова
БФ, 1 к., 6 гр. БФ, 1 к., 5 гр.
(през седмица) (упражнение)
Славянски литератури
обучение_онлайн
Ани Бурова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Западноевропейска литература
обучение_онлайн
К. Спасова
БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Руска литература на XIX век - I част
обучение_онлайн
А. Вачева
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Антична и средновековна литература
обучение_онлайн
Б. Паскалева
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Старобългарска литература
обучение_онлайн
Д.Узунова
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
Съвременен руски език. Морфология
обучение_онлайн
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
Славянски литератури
обучение_онлайн
К. Янев
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Литература на Българското Възраждане
обучение_онлайн
В. Игнатов
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
обучение_онлайн
Б. Борисова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
История на българския език
обучение_онлайн
Г. Ганева
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.4.2021 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies