Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра
обучение онлайн 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Морфология на българския език
обучение онлайн
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Старобългарска литература
обучение онлайн
П. Костова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Литература на българското Възраждане
обучение онлайн
С. Данова
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
Увод в общото езикознание
обучение онлайн
Е.Търпоманова
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
История на българския език
обучение онлайн
Г. Ганева
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
История на българския език
обучение онлайн
А.-М. Тотоманова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Българска литература между Първа и Втората световна война
обучение онлайн
В. Стефанов
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Българска литература между Първа и Втората световна война
обучение онлайн
В. Стефанов
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Увод в общото езикознание
обучение онлайн
Е.Търпоманова
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
обучение онлайн
М. Радичева
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Синтаксис на българския език
обучение онлайн
Й. Тишева
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Фонетика на българския език
обучение онлайн
Вл. Жобов
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр. БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
Приобщаващо образование
(през седмица)
обучение онлайн
А. Маврова
БФ, 4 к., 6 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 1 гр.
Сравнителна граматика на славянските езици
обучение онлайн
М. Радичева
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Славянски литератури
обучение онлайн
К. Янев
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
Стилистика
обучение онлайн
А. Замбова
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
Теория на литературата
обучение онлайн
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 4 гр.
(през седмица) (упражнение)
Славянски литератури
обучение онлайн
К. Янев
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
Психология
обучение онлайн
Й. Янкулова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
 
16:00-17:00
 
История на българския език
обучение онлайн
Г. Ганева
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
Старобългарска литература
обучение онлайн
Д.Узунова
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Стилистика
обучение онлайн
Я. Сивилова
БФ, 4 к., 3 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
обучение онлайн
С. Димитрова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Синтаксис на българския език
обучение онлайн
Б.Радева
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.4.2021 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies