Факултетът по славянски филологии организира

пробен изпит по български език и литература

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Каним кандидатите за пробния изпит  по български език и литература да се явят на 24.02.2019 г. пред 65 аудитория в 8.30 часа, като носят със събе си и лична карта.

 

 24. февруари 2019 г. от 9.00 до 13.00 ч. – 4 астрономически часа

 

Такса 50 лв., с ДДС

Таксата се превежда по посочената банкова сметка:

БНБ ЦУ

IBAN сметка BG 52 BNBG 96613100174301

BIC код BNBGBGSD

СУ „Св. Климент Охридски“ – ФСФ за кандидатстудентския курс по български език и литература

Моля, посочете трите имена на кандидата!

 

Записване – от 21 .01.2019 г. до 21.02.2019 г.

След превеждане на сумата вносната бележка да се представи в стая 230 в Ректората – 10.00 -12.00 ч. и 14.00 – 16.00 ч.

За допълнителна информация можете да се обадите на тел. 9308-389; 987 10 68