Университетското издателство "Св. Климент Охридски" публикува в електронен формат сборника с доклади от конференцията „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“, проведена на 24–25.I.2020 г. Сборникът е наречен "Облеклото и езикът" и се издава по проект на Софийския университет "Св. Климент Охридски" И ИЕФЕМ - БАН, подкрепен от Фонд "Научни изследвания" ДН 10/12.

 

Може да се види на сайта на УИ https://unipress.bg/oblekloto-i-ezikat,

пдф може да се свали от https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/2121.pdf

 

 

Научен календар