Научни конференции

 

Snimka034

 

Научни форуми, организирани от Факултета по славянски филологии

 

 

НАУЧНА КОНФОРЕНЕЦИЯ „ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПОРЕДИЦИ – КОНСТРУИРАНЕ И ДЕКОНСТРУИРАНЕ НА КАНОНА“

26-27 ноември 2020 г.

 

СЕМИНАР "БЛИЗОСТ И ДРУГОСТ В КУЛТУРАТА НА XVIII-XIX ВЕК" ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

15 октомври 2020 г.

 

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТИ „КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ“

12 октомври 2020 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ЛИТЕРАТУРНИЯТ ПРЕВОД В ПРИЕМАЩАТА КУЛТУРА И В ОБРАЗОВАНИЕТО”

22-24 май 2020 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА КАТО СВЕТОВНА. СВЕТОВНАТА ЛИТЕРАТУРА КАТО БЪЛГАРСКА”

22-23 април 2020 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПЕТНАДЕСЕТИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ"

7-9 май 2020 г.

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ПОВТОРЕНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ – ПРАКТИКИ НА РИМЕЙКА“

20-21 март 2020 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЛЕКЛОТО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В МИНАЛОТО. ОСОБЕНОСТИ НА ИЗВОРИТЕ“

24-25 януари 2020 г.

Програма

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СЪВРЕМЕННИТЕ СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ – ПРОБЛЕМИ НА ПРЕВОДНАТА РЕЦЕПЦИЯ"

22 ноември 2019 г.

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

23 ноември 2019 г.

Програма

Резюмета на докладите

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИТЕРАТУРНАТА ПЕРИФЕРИЯ: ПАМЕТ И УПОТРЕБИ“

4-5 ноември 2019 г.

Програма

 

СЕДМА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА БОХЕМИСТИТЕ

17-18 октомври 2019 г.

 

ТРИДЕСЕТ И ПЕТИ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ 2019 г.

8-9 май 2019 г.

Програма

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФСФ "ОТ СЛОВО КЪМ ДЕЙСТВИЕ: РАЗКАЗИ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ"

2-4 май 2019 г.

Програма

 

 

РАБОТНА КРЪГЛА МАСА: "СРАВНИТЕЛНОТО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННОТО ФИЛОЛОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ"

1 декември 2018 г.

Програма

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ – ДОСТЪП, РАЗВИТИЕ, „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ"

23 ноември 2018 г.

Програма

 

ТРАДИЦИОННА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ "КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ"

22 ноември 2018 г.

Програма, резюмета на докладите

 

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "БЪЛГАРИСТИЧНИ ЕЗИКОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ"

19-20 ноември 2018 г.

Програма

 

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ С НАДСЛОВ „ПОЛЕТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО”

15 - 17 ноември 2018 г.

Програма

 

ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ НА БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО „Ф. ДОСТОЕВСКИ“

 23-26 октомври 2018 г.

 

БАЛКАНИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА ЮБИЛЕЯ НА ПРОФ. Д-Р ВАСИЛКА АЛЕКСОВА И ПРОФ. ДФН РУМЯНА Л. СТАНЧЕВА

16-17 май 2018 г.

 

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

10 май 2018 г.

Програма

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА "СТЕРЕОТИПЪТ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ"

26-28 април 2018 г.

Програма и резюмета на Четиринадесетите международни славистични четения - 26-28 април 2018 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ПРЕВОД. КУЛТУРА. КОМУНИКАЦИЯ“

23 април 2018 г.

 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИКА”

9-10 март 2018 г.

Програма

 

КРЪГЛА МАСА УЕБ-БАЗИРАНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЧЕН КОНТЕКСТ

1 декември 2017 г.

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕЛИН ПЕЛИН - НАСЛЕДСТВА И ПРОЧИТИ"

30 ноември - 1 декември 2017 г.

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛУЧАЙ 90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕТЪР ИЛЧЕВ

27 ноември 2017 г.

 

ЛИНГВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ „ЕЗИК И ЕЗИКОЗНАНИЕ“ ПО СЛУЧАЙ 90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. МОСКО МОСКОВ

24 ноември 2017 г.

 

ТРАДИЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ "КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ"

22 ноември 2017 г.

Програма

Резюмета на докладите

 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ЛИТЕРАТУРА И ПАМЕТ"

9 ноември 2017 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СЪЗДАВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА СВЕТА"

2-3 ноември 2017 г.

 

НАЦИОНАЛНИ ЧЕТЕНИЯ ПО РУСКА ЛИТЕРАТУРА

20 октомври 2017 г.

 

ХІІІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА НА ТЕМА: "ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ЕЗИКА"

19-20 октомври 2017 г.

Програма

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОХРИДСКИЯТ АПОСТОЛ В БЪЛГАРСКАТА И СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНА ИСТОРИЯ"

20-21 септември 2017 г.

 

ТРАДИЦИОННИ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

11 май 2017 г.

 

ТРАДИЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ "НАДМОЩИЕ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ"

24-25 април 2017 г.

Програма

Общ модел

 

БЪЛГАРСКО-ПОЛСКИ НАУЧЕН ФОРУМ “ХРИСТИЯНСКОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ В ПОЛСКАТА И В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ”

19 април 2017 г.

 

НАЦИОНАЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ „ГЛАСОВЕ НА ДИАБОЛИЗМА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА”

2-3 декември 2016 г.

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 

28 ноември 2016 г.

Програма

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „РУСИСТИКАТА ДНЕС – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

23-25 ноември 2016 г.

Програма

 

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

17-20 ноември 2016 г.

Програма

 

НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН ФОРУМ „П. П. СЛАВЕЙКОВ, Д-Р К. КРЪСТЕВ, СТ. МИХАЙЛОВСКИ. ЛИТЕРАТУРА И СОЦИАЛЕН ОПИТ”

3-4 ноември 2016 г.

ПРОГРАМА

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ "МИНАЛОТО НА БАЛКАНИТЕ: ПОДХОДИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ (XVIII – XIX ВЕК)"

24-25 октомври

 

ЛИНГВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ „ИСТОРИЯ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО И ИСТОРИЧЕСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ”

19 октомври 2016 г.

 

ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ”

14 октомври 2016 г.

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

13-14 май

Програма

 

XVI МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БАЛКАНИСТИКА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

26 април 2016 г.

Програма

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ „МОРФОЛОГИЯ, СИНТАКСИС, ПРАГМАТИКА” В ЧЕСТ НА 75-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. Д.Ф.Н. РУСЕЛИНА НИЦОЛОВА

21-23 април 2016 г.

Програма

 

ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ „МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И МНОГОЕЗИЧИЕ”

21-23 април 2016 г.

Програма

 

 

 Архив  (2013-2015)