ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност Българска филология, задочно обучение

м. юни - юли 2020 г.

Сесията ще се проведе дистанционно

 

 

Задължителни дисциплини

 

 1 курс

Фонетика на българския език – проф. д-р В. Жобов, 30.05.2020 г.

Антична и средновековна литература - доц. д-р К. Михайлов – на 20.06.2020 г. в 10 ч. на общия имейл на курса ще бъде обявена тема за писмена работа. Допълнителна информация за цялостния регламент на изпита ще бъде изпратена по електронната поща на курса.

Литература за деца и юноши - проф. д-р П. Стойчева, 17.06.2020 г., 10 ч.  Условията по провеждане на изпита са изпратени на имейла на курса.

 

2 курс

Западноевропейска литература - доц. д-р Цв. Хубенова - указания за провеждането на изпита са изпратени на имейла на курса

Морфология на българския език - проф. д-р П. Осенова, 13.06.2020 г.

Руска литература на 20 век - доц. д-р Г. Петкова, 19, 20, 21 и 22.06.2020 г., 9.30 ч.

 

3 курс

Синтаксис - проф. д-р Й. Тишева, 06.07.2020 г., 10 ч. Указания за начина на провеждане на изпита ще бъдат изпратени на имейла на курса.

История на българския книжовен език - доц. д-р В. Миланов, 17.06.2020 г., 10 ч.

Психология - проф. д.пс.н. И.Зиновиева,10.06.2020 г., от 17 до 18 ч.

 

4 курс

Стилистика - проф. д-р Г. Дачева, 24.06.2020 г., 10 ч.

Методика на обучението по български език - проф. д-р А. Петров, 23.06.2020 г., от 9 до 12 ч.

Българска литература от Освобождението до II св. война - проф. д-р П. Стойчева, 17.06.2020 г., 10 ч. Условията по провеждане на изпита са изпратени на имейла на курса.

 

5 курс

Съвременна българска литература - проф. д-р Ив. Иванов – 29.06.2020 г., 11 ч.

 

Свободноизбираеми дисциплини

Приключения на чувствата във възрожденската литература - доц. д-р Надежда Александрова, 15.06.2020 г.