ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност  Българска филология, задочно обучение,

м. ноември - декември 2021 г.

 

 

1 курс

Теория на литературата – доц. д-р Т. Христов, 03.12.2021 г., 10 ч., каб. 155

Общо езикознание - доц. д-р. М. Александрова – 27.11.2021, 10 ч., каб. 151

Културна антропология на българите. Български фолклор - гл. ас. д-р М. Илчевска – 21.11.2021, 14 ч.

Езикова култура – доц. д-р В. Миланов, 02.12.2021 г. - часът и мястото ще бъдат уточнени допълнително

 

2 курс

Старобългарски език – проф. д-р А. Бояджиев, 20.11.2021., 9 ч., каб. 144

Руска литература на 19 век - доц. д-р  Р. Парашкевова, 27.11.2021, 9.30 ч., каб. 129

Старобългарска литература – доц. д-р М. Йонова – 03.12.2021, 10.30 ч., каб. 144

 

3 курс

Диалектология на българския език -  проф. д-р Вл. Жобов, 04.12.2021, 10 ч., каб. 139

Сравнителна граматика на славянските езици - проф. д-р В. Гешев – 20.11.2021, 10 ч., ауд. 150

Литература на Българското възраждане - доц. д-р Н. Александрова, 30.11.2021, 14 ч., каб. 146. При усложнена обстановка - https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=2255

 

4 курс

Славянски литератури - гл.ас. д-р  Е. Христова, 20.11.2021, 10.30 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=781181

Педагогика - гл.ас. д-р Г. Георгиева, 31.10.2021, 10 ч., ауд. 159

Българска лексикология – доц. д-р Н. Сталянова, 29.11.2021, 9 ч., каб. 139

Българска литература от Освобождението до I световна война - проф. д-р П. Стойчева, 09.11.2021, 10 ч. - мястото ще бъде уточнено допълнително

 

5 курс

История на българския език – проф. д-р М. Димитрова, 13.11.2021, 10.30 ч., каб. 144

Съвременна българска литература 1 част – проф. д-р И. Иванов – 10.01.2022 - часът и мястото ще бъдат уточнени допълнително

Методика на обучението по литература /МОЛ /- гл. ас. д-р Н. Христова – 29.11.2021 – часът и мястото ще бъдат уточнени допълнително

 

СИД

  1. Старогръцки език – доц. д-р Н. Панова - 12.11.2021, 14.30 ч., мястото ще бъде уточнено допълнително
  2. Руски език - хон. ас. Людмила Павлова – 20.11.2021, 10 ч., ауд. 124
  3. Сръбски език и хърватски език - хон. ас. Надя Радованова /This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ - 06.11.2021, часът и мястото ще бъдат уточнени допълнително
  4. Публична реч – доц. д-р Н. Сталянова 29.11.2021, 11 ч., каб. 139
  5. Американска литература – доц. д-р Цв. Хубенова – 30.11.2021, 10 ч., 152
  6. Образование, медии, култури – проф. д-р В. Атанасов – 02.12.2021, 10 ч., онлайн
  7. Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането – културни взаимодействия – доц. д-р И. Чекова – 11.12.2021, 9 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=729810

 

Моля, проверявайте за евентуални промени и допълнения в разписанието!