Уважаеми колеги,

Поради продължаващата пандемична ситуация във връзка с COVID-19 провеждането на Международната конференция "Петнадесети славистични четения" тази година се отменя.

 

Програмен комитет

на Петнадесетите славистични четения