Данни

Заглавие Донка Петканова. Стара българска литература. Том 1. Апокрифи. Съдържание
Източник

Донка Петканова. Стара българска литература. Том 1. Апокрифи. София: Български писател, 1982

Авторски права

Текст

Съдържание

Апокрифната литература в България – Донка Петканова – с. 5

I. Апокрифна художествена проза

А. Старозаветни апокрифи

Началото на света

Видения из небесата

Герои

Аврамов цикъл

Давид и Соломон

Б. Новозаветни апокрифи

Исус и Богородица

Апостолски деяния

Пътувания в задгробния мир

Бъдещето на света

В. Българско творчество в традициите на апокрифите

II. Апокрифни молитви

III. Гадателни книги

IV. Апокрифни въпроси и отговори