students new

 

 

Учебни програми - Българска филология, задочно обучение

 

Изпитна сесия - БФ, задочно обучение, юни-юли 2020 г.

 

Съобщение във връзка със заповед № РД-19-140/18.03.2020, т. 4 относно сесията на студентите от задочно обучение

 

 

 

Дати за изпитната сесия на студентите от специалност БФ, задочно обучение (март - април 2020 г.)

 

Разписание на лекциите за летния семестър на уч. 2019/2020 г. - задочно обучение

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2019/2020 г. - задочно обучение

 

Свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2019/2010 г. - задочно обучение

 

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – летен семестър, 2019/2020 уч. г. (редовно и задочно обучение)

 

 

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на уч. 2019/2020 г. - задочно обучение

Учебен план - задочно обучение (в сила от уч. 2017/2018 г.)

Свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на уч. 2019/2020 г. (задочно обучение)

 

Справочник за студентите от специалност Българска филология за уч. 2017/2018 г. - задочно обучение