students new

 

 

Учебни програми - Българска филология, задочно обучение

 

Дати за изпитната сесия на студентите от специалност БФ, задочно обучение (януари - февруари 2020 г.)

 

Разписание на лекциите за летния семестър на уч. 2019/2020 г. - задочно обучение

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2019/2020 г. - задочно обучение

 

Свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2019/2010 г. - задочно обучение

 

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – летен семестър, 2019/2020 уч. г. (редовно и задочно обучение)

 

 

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на уч. 2019/2020 г. - задочно обучение

Учебен план - задочно обучение (в сила от уч. 2017/2018 г.)

Свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на уч. 2019/2020 г. (задочно обучение)

 

Справочник за студентите от специалност Българска филология за уч. 2017/2018 г. - задочно обучение