students new

 

 

Учебни програми - Българска филология, задочно обучение 

 

Изпитна сесия за студентите от специалност БФ, задочно обучение – м. март-април 2021 г.

 

 

Важно съобщение за студентите от специалност БФ, задочно обучение

 

Дати за изпитна сесия - БФ, задочно обучение (януари-февруари 2021 г.)

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2020/2021 г. - задочно обучение

 

Важно съобщение - свободноизбираеми дисциплини за задочно обучение

 

График за провеждане на СИД за летния семестър на уч. 2020/2021 г. - задочно обучение

 

Свободоизбираеми дисциплини - летен семестър на уч. 2020/2021 г., задочно обучение

 

 

Обява за студентите от специалност БФ, задочно обучение

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2020/2021 г. - задочно обучение

 

 

 

Учебен план - задочно обучение (в сила от уч. 2017/2018 г.)

 

Справочник за студентите от специалност Българска филология за уч. 2017/2018 г. - задочно обучение