Стартиращи СИД-ове за задочно обучение -

зимен семестър на уч. 2020/2021 г.

 

 

Образование, медии, култури – проф. Владимир Атанасов

Славянските отречени книги: език и текст – проф. Андрей Бояджиев

Християнската култура и писането на история по българските земи – гл.ас. д-р Димитър Пеев

Публична реч – доц. Надежда Сталянова

 

Молим студентите, записали избираеми курсове, които не стартират, от 10.09. до 13.09.20 г. да се запишат през системата СУСИ в стартиращите.

Курсът на проф. Андрей Бояджиев е достигнал максималната бройка и студентите не могат да се записват там.

За студентите от 1 курс стартират Руски език и Сръбски и хърватски език.

 

График за провеждане на СИД - зимен семестър на уч. 2020/2021 г., БФ, задочно обучение