Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за зимен семестър на

учебната 2020-2021 – редовно обучение

 

 

Българска филология

 

Първи курс

Руски език

Чешки

Колегите, които са записали сръбски и хърватски, както и старогръцки език, следва да участват във втори етап и да изберат една от двете стартиращи дисциплини (руски или чешки език).

 

Втори, трети и четвърти курс

 

Интердисциплинарни дисциплини

Словното ударение в българския език – доц. Мирена Пацева (сряда, 15.30 ч., 119 каб.)

Старобългарската глаголица – проф. Андрей Бояджиев

Антични сюжети в литературата и киното – проф. Искра Христова-Шомова

Социолингвистика – проф. Ангел Ангелов

Логиката в лингвистиката, 2 част – гл.ас. д-р Ласка Ласкова

Литература и биология – доц. Дарин Тенев

Литературата и градът – гл.ас. д-р Биляна Борисова

Вяра и култ: памет за ранните български светци – доц. Венета Савова

 

Педагогически избираеми дисциплини

Дискурс и дискурсна компетентност – проф. Ангел Петров

Образование и мултикултурализъм – проф. Владимир Атанасов

 

Руска филология

Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси) – доц. Красимира Петрова

Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод – доц. Силвия Петкова

Съвременният политически дискурс и проблемите на превода – доц. Силвия Петкова

 

Педагогическа избираема дисциплина

 Автентичният текст в помощ на обучението по руски език – д-р Росица Хаджигеоргиева

 

Балканистика

Социална психология в балкански контекст – доц. Николай Димитров

 

Студентите, които са записали свободноизбираеми дисциплини, които няма да стартират, трябва да изберат от стартиращите в срок от 29.09.20 до 1.10.20 г.