СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2020/2021

Семестър: летен, редовно

 

I. Свободоизбираеми дисциплини за специалности, даващи учителска правоспособност (Българска филология, Руска филология и Славянска филология)

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически.

Студентите от специалност „Българска филология“ задължително трябва да съберат кредити от 2 избираеми педагогически дисциплини (за целия курс на обучение). Педагогическите дисциплини се избират от студентите от специалност „Българска филология“ само от 3-ти и 4-ти курс). Две избираеми педагогически дисциплини задължително трябва да имат и студентите от специалностите „Славянска филология“ и „Руска филология“, избрали педагогически профил.

 

Дисциплина

Преподавател

За специалности

За курсове

 

Вид на дисциплината

1. Публична реч

Доц. д-р Надежда  Михайлова-Сталянова

БФ

1

Интердисциплинарен

2. Езикова култура на българския език

Проф. д-р Красимира Алексова

Руска филология

1

Интердисциплинарен

3. Социолингвистика и еколингвистика

Проф. дфн Ангел Ангелов

СлФ, БФ

4 и 5

Интердисциплинарен

4. Логиката в лингвистиката, въведение

Гл. ас. д-р Ласка Ласкова

БФ

2

Интердисциплинарен

5. Електронно обучение – разработване на ресурси за български език

Доц. д-р Атанас Атанасов

БФ, СлФ

3 и 4

Интердисциплинарен

6. Играта като метод в обучението по руски език

Доц. д-р Илка Бирова

Руска филология

3 и 4

Интердисциплинарен

7. Овидий, „Метаморфози“: Античността и нейното наследство

Гл.ас. д-р Камелия Спасова, гл.ас.д-р Богдана Паскалева

БФ

1,2,3 и 4

Интердисциплинарен

8. Диалогични прочити и критическо четене в училище

Проф. дпн Адриана Дамянова

БФ

3,4

Педагогически

9. Техники на писането

Проф. д-р Владимир Атанасов

БФ

3, 4

Педагогически

10. Трансхуманизъм и бъдещето на образованието

Гл. ас. д-р Наталия Христова

БФ

3, 4

Педагогически

11. Руско-български морфологични паралели

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

Руска филология

3, 4

Педагогически

12. Култове и култови места в България и по света      

Проф. дфн Искра Христова-Шомова и доц. Константин Рангочев

БФ

1-4

Интердисциплинарен

 

 II. Специалност „Балканистика“

Дисциплина

Преподавател

За специалности

За курсове

1. Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници)

Доц. д-р Румен Бояджиев

Балканистика

1-5

2. Чудотворни икони и св. реликви на Балканите

Гл.ас. д-р Александра Трифонова

Балканистика

1-5

3. Славянската книга на Балканите

Доц. д-р Петко Петков

Балканистика

3

4. Обичаите от жизнения цикъл при балканските народи

Доц. д-р Валентина Васева

Балканистика

4-5

 

Студентите от специалност „Балканистика“ набират кредити от избираеми дисциплини съгласно учебния си план. Те могат да избират дисциплини и от списъка за другите специалности, ако това е указано като възможно.

 

 III. Семинар по българска литература

1.  Семинар по българска литература. Новият училищен канон.

Доц. д-р Бойко Пенчев

БФ

2-4 курс

2.  Семинар по българска литература. Модернизмът – мода и всекидневие.

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова

БФ

3 и 4 курс

3. Семинар по българска литература. Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентации.

Доц. д-р Николай Вуков

БФ

3 и 4 курс

 

Семинарът по българска литература е модул от учебния план на специалност „Българска филология“ за студентите от 3 курс. Студентите трябва задължително да изберат една от предложените три дисциплини.

 

IV. Записване

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите редовно обучение е от 15.12.2020 до 10.02.2021 г.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в даден свободноизбираем курс – максимален брой студенти 30 за интердисциплинарните курсове и 25 за педагогическите.