СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2020/2021

Семестър: летен, задочно

 

I. Свободоизбираеми дисциплини за специалности, даващи учителска правоспособност (Българска филология)

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически.

Студентите от специалност „Българска филология“ задължително трябва да съберат кредити от 2 избираеми педагогически дисциплини (за целия курс на обучение). Педагогическите дисциплини се избират от студентите само от 4-ти и 5-ти курс.

 

Дисциплина

Преподавател

Факултет/ хоноруван

Форма на обучение З.О

За специалности

За курсове

Християнските празници - интердисциплинарен

проф. дфн Искра Христова-Шомова

ФСлФ

З.О.

Българска филология

от 1 до 4 курс

Синтаксис, прагматика, комуникация - интердисциплинарен

проф. д-р Йовка Тишева

доц. д-р Марина Джонова

 

ФСлФ

З.О.

БФ

3  курс

Приключения на чувствата във възрожденската литература - интердисциплинарен

доц. д-р Надежда Александрова

 

ФСлФ

З.О.

Българска филология

2 до 4 курс

Мит и фолклор. Модели на свят - интердисциплинарен

гл. ас. д-р Мария Илчевска

 

ФСлФ

З.О.

Българска филология

от 2 до 4 курс

Българи и източни славяни– културни взаимодействия (XI-XIX в.) - интердисциплинарен

доц. д-р Илиана Чекова - Димитрова

 

ФСлФ

З.О.

Българска филология

2, 3, 4, 5

Дигитален хуманизъм и литературно образование – педагогически

гл. ас. д-р Наталия Христова

 

ФСлФ

З.О

Българска филология

4, 5

 

 II. Семинар по българска литература

1.  Семинар по българска литература. Новият училищен канон.

Доц. д-р Бойко Пенчев

БФ

2-4 курс

2.  Семинар по българска литература. Въведение в изследванията на българската популярна култура

Доц. д-р Тодор Христов

БФ

3 и 4 курс

3. Семинар по българска литература. Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентации.

Доц. д-р Николай Вуков

БФ

3 и 4 курс

 

Семинарът по българска литература е модул от учебния план на специалност „Българска филология“ за студентите от 3 или 4 курс. Студентите трябва задължително да изберат една от предложените три дисциплини.

 

III. Записване

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите редовно обучение е от 10.12.2020 до 18.01.2021 г.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в даден свободноизбираем курс – максимален брой студенти 30 за интердисциплинарните курсове и 25 за педагогическите.