Българска филология

 

Проф. Вл. Жобов

Фонетика, 1. курс  https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51837

 

Проф. Кр. Алексова

Морфология, 2. курс http://www.ezik.bg/course/view.php?id=249

 

Проф. Й.Тишева

Синтаксис, 3. курс  http://www.ezik.bg/course/view.php?id=251

 

Доц. А.Замбова

Стилистика, 4. курс  https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51797

 

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова

Българска филология, 3-ти курс

Българска литература между двете световни войни

4-та група:  https://join.skype.com/duCa76zVxc7f

5-та група:  https://join.skype.com/eFv2dB7VpKLU

(курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=2835 - за повече информация: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Българска филология, 3-ти и 4-ти курс

Семинар по българска литература. Модернизмът - мода и всекидневие:  https://join.skype.com/f0z8CRzbhYqU 

(курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=35845 - за повече информация: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), четвъртък от 16 до 18 часа.

 

Проф. дфн Милена Кирова

Лекции по българска литература от Освобождението до Първата световна война.

https://join.skype.com/l4dtjjVrQ8tx

 

Доц. дфн Николай Папучиев

Български фолклор  https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40230

 

Проф. д-р Иван Иванов

Българска филология, 4-ти курс, "Съвременна българска литература II", летен семестър 2020-2021:  https://join.skype.com/g6O1ug1DTAeR

 

Проф. дфн Валери Стефанов

Българска филология, 4-ти курс, лекции по дисциплината " Българска литература между Първата и Втората световна война":  https://join.skype.com/nCHMtEtnqDjp

 

Гл. ас д-р Биляна Борисова
Българска филология, РО, 2 курс, 1, 3 и 5 група (История на българската литература от
Освобождението до Първата световна война) -
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54552

Славянски филологии, РО, 2 курс, 1 и 2 група, през седмица (История на българската литература от Освобождението до Първата световна война) -
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54539

 

Доц. д-р Бойко Пенчев

Семинар по българска литература. Новият училищен канон.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51807

 

Доц. д-р Ноеми Стоичкова-Иванова

Упражнения по „Междувоенна литература“, 3 курс, 1,2,3 група:

https://join.skype.com/h7PBAOhvO1cV

 

Проф. дфн Николай Чернокожев

Мудъл, във възрожденска и следосвобожденска аудитория

 

 Гл. ас. д-р Кристина Йорданова

  1. Българска литература от Освобождението до Първа световна война (упражнения), Българска филология, 3 курс, 2, 4, 6 гр., летен семестър 2020/2021: 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=56081

  1. Българска литература между Първата и Втората световна война (упражнения), 6 гр., Българска филология, 4 курс, летен семестър 2020/2021: 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=56080

 

 Гл.ас. д-р Сирма Данова

Литература на Българското възраждане (упражнения):

Българска филология, РО, първи курс: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55601

 

Проф. Адриана Дамянова

Методика на обучението по литература – БФ, 3 курс

Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55948

Скайп: https://join.skype.com/agMrP1jVrh1u

 

СИД  Диалогични прочити и критическо четене в училище

Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51813

Скайп: https://join.skype.com/n9euNzmq8ADQ

(всеки понеделник от 16 до 18 ч. - по скайп)

 

Проф. Владимир Атанасов

СИД Техники на писането - вторник, 17 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51824

 

Гл. ас. Наталия Христова

СИД  Трансхуманизъм и бъдещето на образованието - петък, 17 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51798

 

Проф. Радка Василева

Педагогика – БФ, 2 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=56264

 

Проф. Йоана Янкулова

Психология – БФ, 3 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=56263

 

Хоспитиране

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55946

 

гл. ас. д-р Евелина Миланова

Хоспитиране (упражнения, 4, 5, 6 група)

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=56911

 

хон. ас. Силвия Ганчева

Руски език (факултатив) – БФ, 1 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=56112

Руски език (факултатив) – БФ,2 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=56113

Резервна връзка: https://join.skype.com/al4cNJS94mod

 

проф. д-р Л. Димитров - лекции

Руска литература на XIX век – БФ, 2 курс

https://join.skype.com/mg0AbGbqmzAY

 

доц. д-р Р. Парашкевова, гл. ас. д-р К. Пунева - упражнения

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=51803

 

проф. д-р Валентин Гешев

Сравнителна граматика на славянските езици – БФ редовно

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54598

 

доц. д-р Ани Бурова

Славянски литератури, Българска филология, 3-ти курс

Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51800

гл. ас. д-р Славея Димитрова

Славянски литератури, упражнения, БФ, III курс, 1 гр., летен семестър 2020/2021 г.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55593

 

Гл. ас. д-р  Владимир  Колев

Славянски литератури – БФ, 5-та група (упражнения)

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=41056

или

https://join.skype.com/hAGWBYpjFrYx

Славянски литератури – БФ, 6-та група (упражнения)

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=41056

или

https://join.skype.com/hAGWBYpjFrYx

 

Ас. Кристиян  Янев

Славянски литератури (упр. - III курс, 2, 3 и 4 група)https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55606

 

Гл ас. д-р Гергана Ганева

История на българския език при Българска филология, 3 курс, 1-5 група (вкл.):  https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=3352

 

Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

Лекции по история на българския език:

https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=3351

 

Проф. дфн Татяна Славова

Лекции по старобългарски език
https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=2

 

Доц. д-р Диана Атанасова

За специалност БФ, 1 курс
- Старобългарска литература (лекции), сряда, 14-16 ч. на: 
https://us02web.zoom.us/j/82807166809 
Meeting ID: 828 0716 6809
 
- Старобългарска литература (упражнение, 1 гр.), четвъртък 12-14 ч. на: 
https://us02web.zoom.us/j/82921734977 
Meeting ID: 829 2173 4977 

 

Доц. д-р Венета Савова

Българска филология, РО, 2 и 3 група,

Старобългарска литература:

https://join.skype.com/Lcd0b1whXcl9

 

Гл. ас. д-р Димитър Пеев

Старобългарски за 1. курс, 5. и 6. група:

https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=2

 

Хон. ас. д-р Жени Жикова

Старобългарски език, 1 курс, "Българска филология", 3 група (всеки четвъртък, от 12ч. до 14ч.), в Skype: https://join.skype.com/bt1HnWnchmMf

 

Хон. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева

Старобългарки език, 4 група, Българска филология, 1 курс, понеделник 8-10 ч.:
https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=3426

 

 Доц. д-р Анета Димитрова


Българска филология 1 курс (упражнения само на 1 и 2 група) - Старобългарски език: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54559

 Избираем (ФКНФ - Новогръцка и Класическа филология) - Старобългарски език  (летен семестър 2020/2021) - https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=53599 + https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=53395

 

Курс

Специалност, курс

преподаватели

линк

Теория на литературата

Българска филология, 1 курс

Доц. И. Александрова, ас. Еньо Стоянов

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=718

 

Антична и средновековна литература

Българска филология, 1 курс

Проф. М. Николчина, гл.ас. Б. Паскалева

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54554

Западноевропейска литература

Българска филология, 2 курс

Доц. О. Ковачев,

 

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=1535

 

Западноевропейска литература

Българска филология, 2 курс - упражнения

Гл.ас. Камелия Спасова

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=1629

 

Западноевропейска литература

Българска филология, 2 курс- упражнения

Божана Филипова

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1630

 

Софокъл: Античността и нейното наследство

Българска филология

Гл.ас. К. Спасова,

Гл.ас. Б. Паскалева

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=23339

 

 

Проф. Ангел Ангелов

Социолингвистика и еколингвистика: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51828

 (всеки четвъртък от 18 ч.)

 

Доц. Надежда Сталянова

Публична реч: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51830

 

Гл. ас. д-р Ласка Ласкова

Логиката в лингвистиката. Въведение: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51806

 

Доц. Атанас Атанасов

Електронно обучение - разработване на ресурси за български език: http://www.ezik.bg/course/view.php?id=318

 

Доц. д-р Николай Вуков

СИД ”Антропология на социализма и постсоциализма”(в понеделник от 8 до 10 ч), Българска филология, РО, 3 и 4 курс:
Click here to join the meeting

в скайп - nikolai.vukov

имейл - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.