Балканистика

 

Курс

Специалност

преподаватели

линк

Общо езикознание

Българска филология

Доц. А. Мирчева

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=51836

 

Съвременни лингивстични теории

Балканистика, 1 к.

Доц. Е. Търпоманова


https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52968

Съвртеменен български език

Балканистика

Доц. М. Джонова, ас. К. Войнова

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52950

 

Новогръцки език

Балканистика 2 к.

Гл.ас. А. Трифонова

https://us04web.zoom.us/j/8100348561?pwd=dUl6dTlhbEw4ajR6Z0RoM0VkVTl4QT09
Meeting ID: 810 034 8561
Passcode: 412214

Старогръцки език

Балканистика 1 к.

Проф. М. Славова; П. Янева

 https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52944

Албански език

Балканистика 4 курс

Доц. Р. Бейлери

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52941

 

Албански език

Балканистика 3 к.

Доц. Р. Бейлери

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52940

Албанска литература

Балканистика 3 к.

Доц. Р. Бейлери


https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52939

Румънски език 6 ч.

Балканистика

 

Гл.ас. Л. Ненковска

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52961

Румънска литература 1 ч.

Балканистика 3 к.

Гл.ас. Л. Ненковска

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=52960

 

Албански език

Балканистика 2 к.

А. Панчев

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52962

Албански език

Балканистика 1 к.

А. Панчев

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52963

Общо езикознание

Балканистика 1 к.

Общо езикознание

https://us04web.zoom.us/j/75717131144?pwd=M0lpR3hBTUFZOHp5d1VjRHc1OVJtQT09

 

Meeting ID: 757 1713 1144

Passcode: 73bHyj

Балканско езикознание

Балканистика, 4 к.

Доц. М. Александрова

https://us04web.zoom.us/j/79512802927?pwd=Wk1RVUVIdVJKRHRwUCswTGNMTHZvZz09

Meeting ID: 795 1280 2927
Passcode: 5DkZ7C

Палеобалкански езици

балканистика

Доц. А. Мирчева

 

Сравнително балканско литературознание

Балканистика

Проф. Р. Станчева

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=523201

 

Румънски език (СИД)

Балканистика, 4 к.

Гл.ас. Л. Ненковска

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=56131

 

Антропология на балканските народи. Балкански фолклор

Балканистика

Гл.ас. М. Илчевска


https://elearn.uni-sofia.bg/user/index.php?id=51843

 

Обреди от жизнения цикъл на балканските народи

Балканистика, 1 к.

Доц. В. Васева

Skype –

valiavaseva_bas.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ареална лингвистика

Балканистика

Доц. Д. Младенова

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=52966

 

Социолингвистика

Балканистика

Доц. М. Александрова

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=52951

 

Нова балканска история

Балканистика

Проф. Ив. Първев

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=52930

 

 

Доц. Бойко Пенчев

Нова българска литература

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52933

 

Доц. д-р Диана Атанасова

- Старобългарска литература (лекции), четвъртък от 8:00 до 11:00 на: 

https://us02web.zoom.us/j/81054820503
Meeting ID: 810 5482 0503 

 

Доц. д-р Ина Христова

Южнославянски литератури – 3 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51831

Южнославянски литератури – 5 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54600

 

гл. ас. д-р Елена Дараданова

Южнославянски литератури - II част (упражнения), 5 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55573

 

доц. Марина Джонова

Съвременен български език, 3. курс 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52950

 

Лора Ненковска - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Балкански език - румънски: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=56131

(включено е самозаписване за студентите)