Славянска филология

 

Катедра „Славянско езикознание“

 

Сръбска и хърватска филология

Проф. дфн Найда Иванова  - Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55952  -  Трансгранична българистика,

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54593 История на сръбския и хърватския книжовен език  - четвърти курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54057 – Историческа граматика  на сръбския и хърватски яезик  - трети курс

 

Доц. д-р Димка Савова

Прагматика, 5 курс:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54592

Съвременен сръбски и хърватски, морфология, 2 курс:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54081

Практически сръбски и хърватски, 2 част първи курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54088

 

гл. ас. д-р Мартин Стефанов

Практически сръбски и хърватски език 2 част първи курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40633

https://join.skype.com/cecWTO8Ddh8J

Практически сръбски и хърватски език 4 част –втори курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=2265

https://join.skype.com/m2f9Xbs3py2k

 

Магистърски езиковедски семинар  - пети курс  

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=2086

https://join.skype.com/buQtYO4cd2Jt

 

Съвременен сръбски и хърватски  език – синтаксис и семантика

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=2813

https://join.skype.com/lhUhyVRwEa3C

Хон. преп. Татяна Дункова

  1. Практически сръбски и хърватски език VI част (трети курс)

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54059

  1. Практически сръбски и хърватски език VIII част (четвърти курс)

https://elearn.uni-sofia.bg/user/index.php?id=54596

  1. Практически сръбски и хърватски език VIII част (пети курс, стар учебен план)

https://elearn.uni-sofia.bg/user/index.php?id=54595

  1. Конферентен превод - пети курс

https://elearn.uni-sofia.bg/user/index.php?id=55595

 

 Сръбски лектор Биляна Васич

 

Дисциплина

Мудъл

Зуум

Сръбски и хърватски език практикум VІ част, 4 курс, летен семестър 2020/2021

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=56088

 

+ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/2031009709?pwd=WWp3Ym5WcWVoN0xvVE1RUVZOQjkwQT09 Meeting ID: 203 100 9709 Passcode: Biljana

Комуникативни умения на сръбски и хърватски език (Ф), 1 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54089

 

+ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/2031009709?pwd=WWp3Ym5WcWVoN0xvVE1RUVZOQjkwQT09 Meeting ID: 203 100 9709 Passcode: Biljana

Работа с текст на сръбския и хърватския език (Ф), 2 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54080

 

+ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/2031009709?pwd=WWp3Ym5WcWVoN0xvVE1RUVZOQjkwQT09 Meeting ID: 203 100 9709 Passcode: Biljana

Сръбски и хърватски език - практически курс, 5 курс, летен семестър 2020/2021

Курсът още не е качен на платформата.

+ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/2031009709?pwd=WWp3Ym5WcWVoN0xvVE1RUVZOQjkwQT09 Meeting ID: 203 100 9709 Passcode: Biljana

Норма и стандартизация на сръбския и на хърватския език, летен семестър 2020/2021 – трети курс

Курсът още не е качен на платформата.

+ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/2031009709?pwd=WWp3Ym5WcWVoN0xvVE1RUVZOQjkwQT09 Meeting ID: 203 100 9709 Passcode: Biljana

Практически сръбски и хърватски език, 3 курс, летен семестър 2020/2021

Курсът още не е качен на платформата.

+ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/2031009709?pwd=WWp3Ym5WcWVoN0xvVE1RUVZOQjkwQT09 Meeting ID: 203 100 9709 Passcode: Biljana

Лексика и фразеология на сръбския и на хърватския език /Ф/, 3 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54058

 

+ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/2031009709?pwd=WWp3Ym5WcWVoN0xvVE1RUVZOQjkwQT09 Meeting ID: 203 100 9709 Passcode: Biljana

Конферентен превод - сръбски и хърватски, летен семестър 2020/2021

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55595

 

+ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/2031009709?pwd=WWp3Ym5WcWVoN0xvVE1RUVZOQjkwQT09 Meeting ID: 203 100 9709 Passcode: Biljana

Сръбски и хърватски език, летен семестър 2020/2021 (ИФ, История и геополитика на Балканите)

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52163

 

+ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/2031009709?pwd=WWp3Ym5WcWVoN0xvVE1RUVZOQjkwQT09 Meeting ID: 203 100 9709 Passcode: Biljana

 

 

Чешка  филология

 

Проф. дфн.   Маргарита Младенова

Прагматика на чешкия език – пети курс 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54594

Комуникативни умения на чешки език І част – втори курс 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54087

Историческа граматика на чешкия език – І част  трети курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54050

 

Валентин Гешев

Сравнителна граматика на славянските езици – СФ редовно

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44831

 

 Доц. д-р Стилиян Стойчев

  1. Курс: Практически чешки език - II част, летен семестър 2020/2021 (uni-sofia.bg) - първи курс
  2. Курс: Практически чешки език - IV част, летен семестър 2020/2021 (uni-sofia.bg) – втори курс
  3. Курс: Съвременен чешки език - морфология, летен семестър 2020/2021 (uni-sofia.bg) - втори курс

 

доц. д-р Цветанка Аврамова      

Практически чешки VIII част (4-ти курс): https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54634

  1. Практически чешки VIII част (5-ти курс): https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54633
  2. Съвременен чешки език – синтаксис и семантика: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54049 – трети курс

 

доц. Радост Железарова

 

Практически чешки език, VІІІ част – пети курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54633

 

Изготвяне на езиковедска магистърска теза – пети курс - чешка филология

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55966

 

Конферентен превод – чешки език, ІІ част:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55967

 

В случай на нужда, поради сривове в платформата Мудъл или друго, и трите дисциплини ще се провеждат в Скайп на адрес: https://join.skype.com/jaws3xpbK74z (тъй като ще участват едни и същи студенти от 5 к.)

 

Ева Коваржова

I. курс

Практически чешки език – втора  част, летен семестър 2020/2021

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54086

 – трети курс

Комуникативни умения на чешки език - I част, летен семестър 2020/2021

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54087

 

II. курс

Практически чешки език - IV част, летен семестър 2020/2021

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54075

 

III. курс

Практически чешки език - VI част, летен семестър 2020/2021

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54047

 

IV. курс

Практически чешки език - VIII част, летен семестър 2020/2021

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54634

 

V. курс

Практически чешки език - VIII част /стар учебен план/ , летен семестър 2020/2021

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54633

 

Линкове към дисциплините на украинистичния профил, специалност Славянска филология (летен семестър на 2020/2021)

 

Преподавател

Учебна дисциплина

Курс

Линк

доц. д-р Албена Стаменова

Практически украински език – II част

I

Skype:

https://join.skype.com/ogjrQOJf0Pnu

 

Историческа граматика на украинския език - I част

III

Skype:

https://join.skype.com/aFVXPIBMASKL

 

 

История на украинския книжовен език – I част

IV

Skype:

https://join.skype.com/fAssbhLj0ZNJ

 

гл. ас. д-р Райна Камберова

Практически украински език – VI част

III

Moodle:

https://elearn.uni-sofia.bg/user/index.php?id=54069

 

Норма и стандартизация на украинския език (Ф)

IV

Moodle:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55974

 

Практически украински език – VIII част (по новия учебен план)

IV

 

Moodle:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54657

 

 

Практически украински език – VIII част (по стария учебен план)

V

Moodle:

https://elearn.uni-sofia.bg/user/index.php?id=54642

 

Прагматика на украинския език

V

Moodle:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54641

 

 

Магистърски езиковедски семинар

V

Moodle:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55975&notifyeditingon=1

 

лектор Олена Книш

Практически украински език - II част

I

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82611039109?pwd=NDBSSDBESjBZNDlPZG04bWduRDZKdz09

826 1103 9109

Код за достъп: 2021

 

Работа с текст на украинския език – II част (Ф)

II

Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/82616592884?pwd=bkJmRllVZHZaaW52NGpzcWx1T0RnUT09

826 1659 2884

Код за достъп: 2021

 

Лексика и фразеология на украинския език – II част (Ф)

III

Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/86917808224?pwd=V1RsT3I0MFF6d2dWSURMSXBic0ZuUT09

869 1780 8224

Код за достъп: 2021

 

Практически украински език – VIII част (по стария учебен план)

V

Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/87586938038?pwd=NVVja2tZd0pndzFuU1hWaEZZRC84dz09

875 8693 8038

Код за достъп: 2021

 

Конферентен превод – украински език

V

Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/87677991609?pwd=Nk5NRTFwSnU0bExCQ2NPdllLVm9wZz09

876 7799 1609

Код за достъп: 2021

хон. пр. Валентина Драгулева

Практически украински език – IV част

II

Skype:

https://join.skype.com/IqRXJ09sbC6c

 

Практически украински език – VIII част (по новия учебен план)

IV

Skype:

https://join.skype.com/eeoObQBtRB2t

гл. ас. д-р Павлина Мартинова-Иванова

Практически украински език – VIII част (по стария учебен план)

V

Moodle:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54642

 

 

Съвременен украински език – морфология

II

Moodle:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54045

 

Съвременен украински език – синтаксис и семантика

III

Moodle:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54072

хон. пр. д-р Лилия Желева

Комуникативни умения на украинския език – I част (Ф)

I

 

Skype:

https://join.skype.com/jSMGK7yH8u2o

 

 

Практически украински език – IV част

II

Skype:

https://join.skype.com/j27OTqjJVup2

 

 

Практически украински език – VI част

 

III

Skype:

https://join.skype.com/cNOsAbpwZkxC

 

Втори славянски език – украински

Полска филология, III к.

Skype:

https://join.skype.com/ibP4Jp6yBdvW

 

 

Полска филология

Доц. д-р Диляна Денчева 

 Норма и стандартизация на полския език  - трети курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55956#section-4

История на полския книжовен език  - четвърти курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54597

Съвременен полски език – морфология – втори курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54084

Историческата граматика на полския език  - трети курс

https://join.skype.com/pcmTOYPmvAhI

 

Дорота Фатер

Лексика и фразеология на полския език –трути курс Полска филология

Skype. Групата се нарича: Słownictwo języka polskiego

https://join.skype.com/hVVBcHftu8Oi

  

Хон. преподавател Михаела Тодорова

https://join.skype.com/invite/ijIr3UwPq5SF  - Втори славянски език – полски език за украинисти- трети курс.

 

Гл. ас. д-р Витка  Делева

Практически полски език VIII част, пети курс, ПФ

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54651

 

Практически полски език II част, първи курс, ПФ

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54068

 

Комуникативни умения на полски език I част, първи курс, ПФ

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54067

 

Прагматика на полския език, пети курс, ПФ

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54618

 

Практически полски език VI част, трети курс, ПФ

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54053

 

Гл. ас. д-р  Жана  Станчева 

Практически полски език - II част  -първи курс :

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54068

Практически полски език - IV част  - втори курс :

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54085

Съвременен полски език - синтаксис и семантика  -  трети курс : https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54055

 

ас. Аугусто Ечевери

Работа с текст  на полския език – втора част, втори курс  https://join.skype.com/j6Hc4xbxdYvZ

Практически полски език – трети курс,  шеста  част https://join.skype.com/cfYOIHGUYpxl

Практически полски език -  четвърти курс, осма част https://join.skype.com/jez6S0NXS0DN

Конферентен превод -  пети курс

https://join.skype.com/bQss0ApX8Xsg

Магистърски езиковедски семинар – пети курс  https://join.skype.com/bQss0ApX8Xsg

 

Лектор Жанета Павлович

1 курс -  Комуникативни умения на полския език – първа част, първи курс

https://join.skype.com/IwDbN7uCr7sv

2 курс -  Практически полски език  , четвърта част

https://join.skype.com/HdEt0IH3BUbF

3 курс - Практически полски език, шеста част

https://join.skype.com/zjRervzhxJqg

4 курс - Практически полски език , осма част

https://join.skype.com/HULmPwP3bwuA

5 курс  Практически полски език , осмачаст / стар учебен план/

https://join.skype.com/CHX87khmKvwN

Конферентен превод – 5 курс

https://join.skype.com/LucCiDTfmErm

 

Словашка филология

 

Гл. ас. д-р Диана Иванова

1 курс, практически словашки език втора част  

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54091#section-1

1 курс, комуникативни умения 1-ва част: 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54090#section-1

 

2 курс, морфология на съвр. словашки език, лекция + упр.: 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54077#section-1

 

3 курс, практически словашки език  шеста част : 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54062#section-1

 

3 курс, синтаксис и семантика на съвр. словашки език, лекция + упр.: 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54065#section-1

 

Ас. Евгения Митева

Втори курс - https://join.skype.com/kvDEyKWT01Q0

Практически словашки език, четвърта част

Четвърти курс - https://join.skype.com/qayQX6wVHHRc

Практически словашки език, осма част

Пети курс  - https://join.skype.com/pk3SbxojOB7j

Практически словашки език  осм ачаст /стар учебен план/

 

Катарина Седлакова

История на словашкия книжовен език – четвърти курс  словашка филология

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/84262864844?pwd=N0sveUp1aVcxZ0hCRHVpVUFNSVF1dz09

 

Гл. ас. д-р Мая Радичева

Работа с текст на чешки език II част. Платформата е Мудъл, линкът е следният:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54076#section-1

Сравнителна граматика на славянските езици – упражнения – славянска филология – четвърти курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44831

Сравнителна граматика на славянските езици – упражнения – българска филология – втори  курс,

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54598

 

Ева Шпрагер

за втори славянски език -  словенски език  (вторник от 10).

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88005847054?pwd=SEVMUW80VVcydVVqR1BhQ0E3RUl6QT09

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/keEjLW05Uq

За езиков курс  словенски език  (четвъртък от 2):
Eva Sprager is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88687159158?pwd=YVJqV0lZRlBDTXoxZEtBNkp5bG91QT09

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdYpNXkSHm

За преводаческата работилница (вторник от 5):
Join Zoom Meeting   Ева Шпрагер
https://us02web.zoom.us/j/87897436578?pwd=SUNEMDcrdExmSVUzckswMlJtZ2V1UT09

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kQ64bOkHS

 

Катедра „Славянски литератури“

 

Доц. Добромир Григоров

История на словашката литература - ІV част, летен семестър 2020/2021

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54599

История на чешката литература - ІІ част, летен семестър 2020/2021

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54051

 

Проф. дфн Калина Бахнева

- История на полската литература (II част) - 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54052

- История на полската литература (IV част)  - 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54602

 

Ас. Кристиян  Янев

История на полската литература - II част (упражнения) - 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55607

История на полската литература - IV част (упражнения) - 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55608

 

доц. д-р Ани Бурова

История на славянските литератури II част, Славянска филология, 2-ри курс

Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54043

История на чешката литература IV част, Славянска филология, профил Бохемистика, 4-ти курс

Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54617

 

 

 Гл. ас. д-р  Владимир  Колев

История на украинската литература – част II (лекции и упражнения)

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54073

или

https://join.skype.com/aA6k9WwufXgM

(когато връзката в Moodle е слаба и не позволява нормалното протичане на часовете)

История на украинската литература – част IV (лекции и упражнения)

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54648

или

https://join.skype.com/i7Z268eKtYgY

(когато връзката в Moodle e слаба и не позволява нормалното протичане на часовете)

 

гл. ас. д-р Славея Димитрова

История на славянските литератури - II част, упражнения, СФ, II курс, летен семестър 2020/2021 г.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55594

История на словашката литература - II част, лекции, III курс, СФ, летен семестър 2020/2021 г.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54066

Изготвяне на магистърска теза, СФ, V курс, летен семестър на уч. 2020/2021 г.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54631

 

Доц. д-р Ина Христова

Славянска филология,  профил сръбски и хърватски, 4курс

 История на сръбската, хърватската и словенската литература , IV част

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54601

 

Ас. Тиха  Бончева

История на чешката литература, II част/ 3-ти курс (упражнения) -  https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55609

История на чешката литература IV част/ 4-ти курс(упражнения) -  https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55610
История на словашката литература II част/ 3-ти курс (упражнения) -  https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55612
История на словашката литература  IVчаст/ 4-ти курс (пражнения) - https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55614

 

гл. ас. д-р Елена Дараданова

История на сръбската, хърватската и словенската литература - II част

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54061

 

История на сръбската, хърватската и словенската литература - IV част (упражнения) 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55574

 

д-р Валентина Седефчева

История на сръбската, хърватската и словенската литература - II част (упражнения)

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55575

 

проф. д-р Л. Димитров

Руска литература на XIX век – СФ,2 курс

https://join.skype.com/gzdeU4gIX0on

 

доц. д-р Ц. Такова

Руски език – II част, СФ, 2 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=53281

резервна връзка: https://join.skype.com/fVmcaFehSEge   

 

Гл. ас. Василка Баничанска

Педагогическа психология  - СлФ, 3 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=56092

 

Проф. Владимир Атанасов

Методика на обучението по литература – СлФ, 3 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51792

https://us04web.zoom.us/j/8973759111?pwd=Sk5FTVErQzdxcjVWSElTdjJ5K0tSZz09

 

Хон. проф. Татяна Ангелова

Методика на обучението по български език – СлФ, 3 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=2154

Хоспитиране и текуща практика – СлФ, 3 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44816

 

Доц. Атанас Атанасов

Съвременен български език, 2-ра част (морфология и синтаксис)

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=25

 

Гл.ас. д-р Сирма Данова

Литература на Българското възраждане (упражнения):

Славянска филология, втори курс: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55602

 

Доц. д-р Надежда Александрова

Българска възрожденска литература, Славянска филология в мудъл:  https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40232

 

Проф. д-р Паулина Стойчева 

Българска литература между двете световни войни, Славянски филологии, 4-ти курс:  

https://join.skype.com/Lb4hmGsnOVDe

 

Доц. дфн Николай Папучиев

Фолклор на славянските народи  https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40231

 

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова

Славянска филология, 4-ти курс

Словашка и чешка филология: https://join.skype.com/aseGCO05Jv6p

Украинска, полска, сръбска и хърватска филология:  https://join.skype.com/giAOnkGcoydE 

(курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=35846 - за повече информация: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

 

Курс

Специалност, курс

преподаватели

линк

Теория на литературата, 2-ра част

Славянска филология

Проф. А. Личева

Ас. Е. Стоянов

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=54611

 

Антична и западноевропейска литература

Славянска филология, 1 курс

Доц. К. Михайлов

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=54629

 

Общо езикознание

Славянска филология

Доц. Д.Младенова

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=52965

 

 

СИД

Проф. Ангел Ангелов

Социолингвистика и еколингвистика: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51828

(всеки четвъртък от 18 ч.) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.