Руска филология

 

1 курс

 

Практически руски език – II част, доц. д-р И. Бирова, гл. ас. д-р Е. Раденкова, гл. ас. д-р А. Баранова

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=53280

 

Странознание на Русия, проф. д-р Ростислав Станков

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=53276

 

Стара руска литература, доц. д-р Радослава Илчева

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=54659

 

Българска литература, доц. д-р Н. Стоичкова

https://join.skype.com/by5TNlDJ0yRZ

 

Старобългарски език, проф. д-р Т. Славова

https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=2

 

 

2 курс

 

Практически руски език – IV част, доц. д-р С. Петкова, гл. ас. д-р Н. Нечаева, гл. ас. д-р Вл. Манчев, гл. ас. д-р Е. Меснянкина

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=53274

за 2 група: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=293661

резервна връзка за 1 група: https://join.skype.com/eMC5IMjYRhzE

резервна връзка за 2 група: https://join.skype.com/olaUw2auKRBt

 

Увод в теорията на превода, доц, д-р Силвия Петкова

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=53273

резервна връзка: https://join.skype.com/bPIe2mTYFZuD

 

История на руския книжовен език, доц. д-р Цветана Ралева

https://join.skype.com/p7je6Lt5DLwn

 

Съвременен  руски език. Фонетика, проф. д-р Татяна Алексиева

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=53279

 

Руска литература на XIX век – I част, проф. д-р Ангелина Вачева

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54587

резервна връзка: https://join.skype.com/D7ysD00AVWi6

 

Славянски литератури, гл. ас. д-р Е. Дараданова

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51823

 

3 курс

 

Практически руски език – VI част, проф. д-р Т. Алексиева, соц. Д-р Кр. Петрова, гл. ас. д-р Е. Меснянкина

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=53278

резервна връзка: https://join.skype.com/mzwAaaApG4BD

 

Съвременен руски език. Морфология, доц. д-р Красимира Петрова

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=53282

резервна връзка: https://join.skype.com/icfkywdYcjgs

 

Руска литература на XX век - I част, проф. д-р Ренета Божанкова, гл. ас. д-р К. Пунева

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=53285

 

Устен превод II част (преводачески профил), проф. д-р Т. Алексиева

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=53280

 

Превод на текстове от деловата сфера – II част (преводачески профил), гл. ас. д-р Вл. Манчев

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=53286

резервен вариант: https://join.skype.com/ilabkMOFg4i7

 

Превод на специализирани текстове (преводачески профил), доц. д-р Н. Делева

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=53290

 

Психология (педагогически профил), д-р Е. Паунова

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=56085

 

Методика на обучението по руски език, гл. ас. д-р Аглая Маврова

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=55958

 

Методика на обучението по руски език (II част, семинарни занятия), Росица Хаджигеоргиева

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=45690

 

4 курс

 

Практически руски език – VIII част, проф. д-р Т. Алексиева, доц. д-р Кр. Петрова, гл. ас. д-р Е. Меснянкина

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=53277

резервна връзка: https://join.skype.com/IviKAOEcTJYR

 

Съвременен руски език. Прагматика, доц д-р С. Петкова

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=53272

резервна връзка: https://join.skype.com/dWd6PSLuF1sl

 

Руска литература на XXI век, проф. д-р Ренета Божанкова

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=53284

 

Стилистика на руския език (преводачески профил), гл. ас. д-р Н. Нечаева

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=53288

резервна връзка: https://join.skype.com/lQ9nK1PZuc46

 

Създаване на типове текст (преводачески профил), доц. д-р Б. Пенчев

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=55708

 

СИД

Играта като метод в обучението по руски език, доц. д-р И. Бирова

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=51794