Български език като чужд

 

 Щатни преподаватели:

Дисциплина

Преподавател

Факултет

            Линк към курс

Български език за чужденци

Доц. д-р Мирена Пацева

ФХФ и ФФз, I курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=278

Български език за чужденци

Доц. д-р Мирена Пацева

ФХФ и ФФз, II курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=279

Български език за чужденци

Доц. д-р Мирена Пацева

МФ, I курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=274

Български език за чужденци

Доц. д-р Мирена Пацева

Еразъм, А2

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=277

Български език за чужденци

Доц. д-р Мирена Пацева

Еразъм,В1

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=275

 

Български език за чужденци

Доц. д-р Мирена Пацева

Еразъм, В2

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=276  

Учебните пособия по български език и Общоевропейската референтна езикова рамка

Доц. д-р Мирена Пацева

МР

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=29148

Български език като чужд

Гл. ас. д-р Весела Шушлина

ФНОИ, I курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=49622

 

 

Български език като чужд

Гл. ас. д-р Весела Шушлина

ФНОИ, II курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=49636

 

 

Български език като чужд

Гл. ас. д-р Весела Шушлина

ФМИ, I курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=294

 

 

Български език за чужденци

Гл.ас.д-р Венера Байчева

I курс Фармация (на английски)

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=296

 

Български език за чужденци

Гл.ас.д-р Венера Байчева

– II курс Фармация (на английски)

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=297

 

Български език за чужденци

Гл.ас.д-р Венера Байчева

Еразъм, А1.1

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=295

 

Български език като чужд

Гл.ас.д-р Венера Байчева

БФ, I курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=265

 

Български език като чужд

Гл.ас.д-р Венера Байчева

БФ, II курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=267

 

Български език за чужденци

Гл.ас.д-р Венера Байчева

ЮФ, МО ,I курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=261

 

Български език като чужд

Гл.ас. д-р Рени Манова

ФСлФ, I курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=282

Български език като чужд

Гл.ас. д-р Рени Манова

ФСлФ, II курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=283

 

Български език за чужденци

Гл.ас. д-р Рени Манова

ФФ, Психология, II курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=271

 

Практически български език за чужденци

Гл.ас. д-р Рени Манова

Стопански факултет, I курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=50975

 

Български език за чужденци

Гл.ас. д-р Рени Манова

Еразъм, А1.2

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=284

 

Български език за чужденци-2 част, MO, II курс

Гл.ас. д-р Рени Манова

ЮФ,MO, II курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=298

 

Български език за чужденци

Ас. Елена Руневска

ФЖМК, I курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=50801

Български език за чужденци

Ас. Елена Руневска

ФЖМК, II курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=50800

                                                                                

 

Хонорувани преподаватели:

 

Дисциплина

Преподавател

Факултет

Линк към курс

Български език като чужд

Хоноруван преподавател Виржиния Градева

ФФ, Психология, I курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=270

 

Български език като чужд

Хоноруван преподавател  Лидия Любенова

ФФ, I курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=306

Български език като чужд

Хоноруван прeподавател Таня Алмалех

ФКНФ, II курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=268

Български език като чужд

Хоноруван преподавател Снежанка Михайлова

ГГФ,ФП,ИФ,БФ, I курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=264

 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51494

Български език като чужд

Хоноруван преподавател 

Людмила Никова

ГГФ, IV курс

http://www.ezik.bg/course/index.php?id=273

Практически Български Език

Хоноруван преподавател

Петя Кръстанова

Специализанти - Китай

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=266

Български език като чужд

Хоноруван преподавател Лилия Божилова

ГГФ,ФП,ИФ,БФ, II курс

http://www.ezik.bg/course/index.php?id=269

 

Български език като чужд

Хоноруван преподавател Катрин Костов

ФКНФ,I курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=256

Български език като чужд

Хоноруван преподавател Елка Калинова

Специализанти - Китай

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=266