График на изпитите от лятната сесия на уч. 2020/2021 г.

Катедра по български език

 

БФ

  1. курс - Фонетика

I, II, III група - 18.06;
IV, V, VI група - 19.06.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51837

 

  1. курс – Морфология
  2. и 2. група - 28 юни
  3. и 4. група - 29 юни
  4. и 6. група - 30 юни

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=249#section-52

 

  1. курс – Синтаксис

Писмен тест – по график с предварително записване в сайта

http://www.ezik.bg/mod/quiz/view.php?id=9227

Защити на курсови работи – 6 юли

Устен изпит: 7, 8 и 9 юли

http://www.ezik.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=9223

 

  1. курс – Стилистика

Писмено задание (анализ на текст); на 18.06. студентите да качат файловете с анализите на:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51797

 

Славянска филология

  1. курс - СБЕ ІІ част - морфология и синтаксис - 22 юни /вторник/, 10.30 ч.

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=252

 

СИД

Проф. А. Ангелов, Социолингвистика и еколингвистика:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51828

Доц. А. Атанасов, Електронно обучение - разработване на ресурси за български език - 14 юни /понеделник/, 18.15 ч.

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=318

доц. Н. Сталянова, Публична реч

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51830

гл. ас. Л. Ласкова, Логиката в лингвистиката. Въведение

Писмен изпит; 14 юни

Начало: 10.00 ч. Край: 12.00 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51806#section-13