МП „Лингвистика – езикова система и речеви практики“

Зимен семестър на учебната 2020-2021

 

 

Дисциплина

Преподавател

Ден

Час

Място

Теория на маркираността

Проф. Красимира Алексова

понеделник

(първа среща)

10.15

147

Писмена комуникация

Доц. Марина Джонова

вторник

10.30

147

Електронни езикови ресурси

Доц. Атанас Атанасов

вторник

(първа среща)

12.00

147

Експериментална

фонетика

Проф. Владимир Жобов

петък

10.15

147

Езикът на масовите комуникации

Доц. Антония Замбова

петък

14.00

147

 

Лекциите започват от 19.10.20 г. По въпроси и проблеми, свързани с програмата се обръщайте към проф. Гергана Дачева