МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕВОДАЧ-РЕДАКТОР”

зимен семестър 2020/2021 г.

 

Време

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

10-12 ч.

 

 

Литература на ХХ век. – проф. дфн К. Протохристова

247А

Започват от 14.10. – през седмица  //

Худ. превод с немски

Проф. А. Димова – 247А

Започва от 7.10.

 

Превод от български на английски -

Анджела Родел,

 

247А

12-14 ч.

Текст и визия –

д-р Людмил Веселинов

СИД

155 к.

 

 

PR и реклама 

Катя Атанасова

СИД

247А

 

 

Литература на ХХ век. – проф. дфн К. Протохристова

247А   //

Худ. превод с немски

Проф. Ана Димова – 247А

Започва от 7.10.

Превод на хуманитаристика

проф. дфн Николай Аретов

247А

СИД

 

Динамика на българския книжовен език

Проф. д-р Йовка Тишева

247А

14-16 ч.

Художествен превод- хинди

 

Елена Щерева

155 к.

Литературо-знанието в началото на 21 век

Проф. дфн Амелия Личева

247А

Създаване на типове текстове -писане на есе

проф. дпн Адриана Дамянова

247А

Онлайн

Превод и софтуер

Илияна Михайлова

Практическо книгоиздаване

Светлозар Желев

СИД

155 к.

16-18 ч.

Устен превод с английски език

Лазура Средкова

Нова конферентна зала, кабина

Създаване на типове текстове – писане на рецензия

Проф. дфн А. Личева

247А

Текст, правопис, пунктуация

Доц. д-р Марина Джонова

247А

 

 

Английски език за напреднали

СИД

Мая Ненчева

247А

18-20 ч.

Творческо писане

Здравка Евтимова

СИД

148

Критика на превода

доц. д-р Дария Карапеткова

247А

Художествен превод-английски език

Елка Виденова

247А

Практика

на редактирането

Елка Миленкова

247А

Специфики на деловия превод с английски –

Лазура Средкова

247А

 

За останалите езици:

Проф. дфн Румяна Станчева - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.за румънски

Драга Стоянова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – специализиран немски

Гл. ас. д-р Милена Маринкова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (специализиран испански)

Гл. ас. д-р Теодора Цанкова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (художествен испански)

Доц. д-р Дарин Тенев - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (спецализиран и художествен - японски)

Ралица Манолова – специализиран и художествен превод – корейскиThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Д-р Давиде Фанчуло – превод от български на италиански - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Елена Щерева – хинди - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Илияна Михайлова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Надежда Иванова – Филмов превод –

10.10. - от 8.30 до 11 ч., почивка от 11 до 12 ч., 12 до 14 - 6 учебни часа- 247А

24.10 - от 8.30 до 10.30, от 11 до 13 и от 14 до 16 - по 8 учебни часа – 247А

07.11- от 8.30 до 10.30, от 11 до 13 и от 14 до 16 - по 8 учебни часа – 247А

21.11. - от 8.30 до 10.30, от 11 до 13 и от 14 до 16 - по 8 учебни часа – 247А