МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕВОДАЧ-РЕДАКТОР”

Летен семестър 2020/2021 г.

 

Време

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

8-10 ч.

 

 

 

 

 

10-12 ч.

Изкуството на българската книга

 д-р Людмил Веселинов

СИД

157 кабинет

 

 

Теория и практика на озаглавяването. – проф. дфн Клео Протохристова

247А - Започва от 17.03

_____________

Художествен превод с немски

Проф. Ана Димова – 247А

Започва от 24.03

Литературознанието в началото на 21. век

 

Проф. дфн Амелия Личева

 

247А

Превод от български на английски 

 

Анджела Родел

 

247А

12-14 ч.

Създаване на типове текстове: Писане на рецензия – проф. дфн Милена Кирова

 

138 кабинет

 

 

 

Теория и практика на озаглавяването. – проф. дфн Клео Протохристова

247А

Започва от 17.03

____________

Художествен превод с немски

Проф. Ана Димова – 247А

Започва от 24.03

 

Музика и  литература

Катя Атанасова

 

СИД

247А

14-16 ч.

Художествен превод- хинди

Елена Щерева

157 к.

Специализиран превод с немски

Драга Стоянова

157 к.

За съчиняването – д-р Георги Господинов

СИД

247А

Превод и софтуер

Онлайн

СИД

Илияна Михайлова

Литературен контекст и литературно агентство –

Светлозар Желев

СИД - 157 к.

16-18 ч.

Устен превод с английски език

Лазура Средкова

Нова конферентна зала, кабина

Динамика на българския книжовен език

Проф. д-р Йовка Тишева

247А

Текст, правопис, пунктуация

Доц. д-р Марина Джонова

247А

Да мислим киното – д-р Геновева Димитрова

СИД

157 к.

Английски език за напреднали

СИД

Мая Ненчева

247А

18-20 ч.

История на превода – гл. ас. д-р Вяра Калфина

247А

Практика на редактирането

Елка Миленкова

247А

Художествен превод-английски език

Елка Виденова

247А

Презентационни умения – доц. Георги Бърдаров

СИД

157 к.

Специфики на деловия превод с английски – Лазура Средкова

247А

 

 

Доц. д-р Георги Бърдаров - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Д-р Георги Господинов -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Д-р Геновева Димитрова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Проф. Милена Кирова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Гл. ас. д-р Вяра Калфина - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

P.S.

Останалите часове по испански, корейски, японски и руски уточнете направо с преподавателите си.