МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕВОДАЧ-РЕДАКТОР”

 

зимен семестър 2021/2022 г.

 

Време

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

8-10 ч.

 

 

 

 

 

10-12 ч.

Превод на хуманитаристика -проф. дфн Николай Аретов

 

155 кабинет

 

СИД

 

 Жанрово писане – Георги Тошев, БиТиВи

 

247А

 

СИД

 

(ще стартира от ноември)

Литература на ХХ век. – проф. дфн Клео Протохристова

247А

Започва от 13.10.

 

– през седмица!

 

 

Художествен превод с немски

Проф. Ана Димова – 247А

Започва от 6.10.

 

 

Превод от български на английски - Анджела Родел, Екатерина Петрова

 

247А

12-14 ч.

Текст и визия –

 д-р Людмил Веселинов

 

СИД

 

155 кабинет

 

 

Текст, правопис, пунктуация

 

Доц. д-р Марина Джонова

 

247А

 

Начало – от 19.10.

Литература на ХХ век – проф. дфн Клео Протохристова

247А

 

Художествен превод с немски

Проф. Ана Димова – 247А

PR и реклама – Катя Атанасова

 

СИД

 

247А

Устен превод с английски език –

 

Лазура Средкова

 

247А

 

Конферентна зала, кабина

 

 

14-16 ч.

 

Специфики на деловия превод с английски – Лазура Средкова

 

 

155 кабинет

 

 

Литературо-знанието в началото на 21 век –

 

проф. дфн Амелия Личева

247А

 

Създаване на типове текстове -писане на есе – проф. дпн Адриана Дамянова

 

247А

 

Практическо книгоиздаване–

Светлозар Желев

 

СИД

155 к.

 

Превод и софтуер (онлайн) -

 

Илияна Михайлова

 

16-18 ч.

Практика

на редактирането –

 

Елка Миленкова

 

125 аудитория

Създаване на типове текстове – писане на рецензия –

проф. дфн Амелия Личева

247А

 

 

Динамика на българския книжовен език –

проф. д-р Йовка Тишева

NB! От 13.10 !!!

247А

 

Английски език за напреднали –

 

СИД

Мая Ненчева

 

247А

18-20 ч.

Увод в медицинската терминология –

д-р Ивета Ташева, дм

 

247А

Художествен превод от английски език

Елка Виденова

 

247А

Критика на превода –

 

доц. д-р Дария Карапеткова

 

247А

 

 

Творческо писане – Здравка Евтимова

 

СИД

247А

Присъствени занятия от ноември

 

 

За останалите езици:

 

Доц. Дария Карапеткова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -  художествен превод от италиански

Драга Стоянова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – специализиран превод от немски

Боряна Дукова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - художествен и специализиран превод от испански

Проф. Татяна Алексиева - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.специализиран превод от руски

Боряна Даракчиева – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – художествен превод от руски

Андрей Манолов – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – художествен и специализиран превод от френски

Тодорка Минева This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – превод на хуманитаристика от френски

Анета Данчева – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. –художествен превод от нидерландски

Доц. Дарин Тенев - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – спецализиран и художествен превод от  японски

Алесандра Бертучели – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - художествен превод от български на италиански

Илияна Михайлова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – специализиран превод от италиански

Стела ДжелеповаThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – художествен превод от шведски

Радослав ПапазовThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – художествен превод от шведски