Факултетен студентски съвет на Факултета по славянски филологии

 

Официално е сформиран на 23.11.2015 г.

 

Основните цели на студентите, членове на съвета, са:

- да защитават правата на учeщите във Факултета по славянски филологии

- да дават информация и да бъдат полезни на студентското общество

- да бъдат връзка и помощна институция между студентите и деканското ръководство на ФСлФ.

 

Факултетният студентски съвет на Факултета по славянски филологии организира различни събития с цел разнообразяване академичния живот, популяризиране на изяви на колеги, сплотяване, опознаване на университетската среда и разпространение на колективната активност.

 

Винаги можете да се обръщате към нас на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Социални мрежи: facebook.com/fssnafsf

 

Председател: Тина Иванова

Главен секретар: Ася Димитрова