Г Р А Ф И К

за провеждане на СИД - зимен семестър на уч. 2021/2022 г. за Българска филология задочно обучение:

 

 

СИД само за 1 курс:

1

Руски език

20 и 21.09.2021 – 9 ч., ауд. 148

22, 23, 24 и 25.09.2021 – 14 ч., ауд. 148

хон. ас. Людмила Павлова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Сръбски и хърватски език

20 и 21.09.2021 – от 9 до 13 ч. и от 14 до 19 ч.

22 и 23.09.2021 – от 14 ч., ауд. 150

хон. ас. Надя Радованова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Старогръцки език

20 и 21.09.2021 от 9 ч. /цял ден/, ауд. 137

22 и 23.09.2021 – 14 ч., ауд. 137

доц. д-р Невена Панова

 

 

СИД за 2, 3, 4 и 5 курс:

1

Публична реч

От 24.09. до 27.09.2021 – 9 ч., ауд. 136

доц. д-р Надежда Сталянова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Американска литература

27 и 29.09.2021  – 14 ч., ауд. 160

доц .д-р  Цветана Хубенова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането – културни взаимодействия

15.09.2021 от 9 ч. /цял ден/
16.09.2021 от 9 ч.
17.09.2021 от 14 ч.,

каб. 129

доц. д-р Илиана Чекова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Образование, медии, култури

29 и 30.09.2021 - 10 ч. /цял ден/,

ауд. 247А

проф. д-р Владимир Атанасов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.