СПЕЦИАЛНОСТ „СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ“

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФИЛИ

I КУРС

2019/2020 учебна година

 

 

ПОЛСКА ФИЛОЛОГИЯ

Име и фамилия

ФН

Михаела Тимофеева

50054

Евгения Константинова

2881

Евгения Генева

2898

Цвети Герчова

2888

Йоана Трънкова

2880

Светлозара Тонева

2900

Борислав Георгиев

2874

Лили Монева

2911

Габриела Иванова

2892

Жулиана Желева

2869

Паолина Гернат

2918

 

ЧЕШКА ФИЛОЛОГИЯ

Име и фамилия

ФН

Боряна Трайчева

2907

Даяна Спиридонова

2866

Ана Стойкова

2868

Алекс Петков

2879

Девина Герасимова

2878

Ивалина Иванова

2889

Петя Ризова

2867

Сара Тренчева

2902

Екатерина Япарова

2891

Лилия Нестерова

2899

Весела Илчева

2897

 

СРЪБСКА И ХЪРВАТСКА ФИЛОЛОГИЯ

Име и фамилия

ФН

Антония Янакиева

2865

Теодора Минчева

2887

Мария Янева

2870

Румяна Лалова

2896

Яна Ангелова

2903

Илия Пеков

2915

Петрослав Дизанов

2893

Дейвид Любенов

2908

Ина Мархолева

2912

Йоанна Иванова

2877

Жанина Василева

2894

 

СЛОВАШКА ФИЛОЛОГИЯ

Име и фамилия

ФН

Габриела Димитрова

2901

Сияна Косева

2905

Инна Цочева

2886

Емили Мандоева

2884

Ивана Георгиева

2871

Ренета Касабова

2885

Бояна Кочева

2883

Лилия Савова

2873

Сияна Соколова

2895

Николета Кацарска

2906

 

УКРАИНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Име и фамилия

ФН

Габриела Йотова

2882

Михаела Филипова

2875

Мария Хинова

2890

Илиян Каразлатев

2914

Абдулуахаб Даруашан

2904

Иван Чернаев

2872

Евелина Кьорова

2910

Ивайло Борисов

2917

Александра Арарска

2909

Християн Йорданов

2916

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2019/20 година