Факултет по славянски филологии

Държавни изпити –  есенна сесия 2020 г.

 

 

Държавни изпити за специалностите „Славянски филологии” и „Балканистика” – есенна сесия:

 

17.10.2020 г. /събота/ – писмен изпит по практически славянски език (от 9.30 ч. в 160 ауд.)

24.10.2020 г. /събота/  – писмен изпит по теоретичен славянски език и литература (от 10.00 ч. в 160 ауд.)

05.11.2020 г. /четвъртък/ – писмен държавен изпит за специалностите Балканистика и Славянска филология

06.11.2020 г. /петък/ – защита на дипломна работа (от 10.00 ч.,  149 каб. - славянски езици, 156 каб – славянски литератури)

Указания за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност

 

22.02.2021 г. /понеделник/ - ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

 

 

Важно!

За да се яви на ДИ, всеки студент следва да е положил всички семестриални изпити по учебен план.

Всеки студент, който желае да се яви на ДИ, следва да се свърже по телефона (029308520) със съответните инспектори, за да провери дали всички оценки са нанесени в главната книга. След това се подават молби електронно на имейлите на инспекторите от Отдел „Студенти“ – ФСФ.

На вниманието на студентите от специалност Славянска филология

Молим да впишете в молбата за явяване на писмен държавен теоретичен изпит по специалността направения избор – език или литература.

Допълнително ще бъдат обявени залите и часа на явяване.

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

 

Молба за допускане до държавен изпит

Клетвена декларация