Във връзка с получаването на дипломите на завършилите випуск 2019-2020 г. студенти информация може да се получи в Отдел „Студенти“ – ФСФ, на тел. 02 9308520.