Резултати от държавните изпити – 06.07.2020 г.

 

Писмен ДИ по български език и литература

Специалност Славянска филология

2337 Среден 3

2467 Слаб 2

2548 Слаб 2

2551 Слаб 2

2570 Среден 3

2577 Слаб 2

2589 Слаб 2

2591 Слаб 2

2600 Среден 3

2621 Слаб 2

2649 Добър 3.50

2656 Много добър 4.50

2663 Среден 3

2672 Добър 3.50

2679 Много добър 5

2681 Отличен 6

2683 Много добър 5.00

2689 Отличен 5.50

2698 Среден 3

2718 Среден 3

 

Българска филология – редовно обучение

9631 Отличен 6

10507 Добър 4

11641 Добър 4

11764 Слаб 2

11804 Среден 3

11811 Среден 3

12117 Слаб 2

12121 Отличен 5.50

12153 Много добър 4.50

12158 Добър 4

12186 Среден 3

12192 Среден 3

12227 Слаб 2

12239 Среден 3

12247 Слаб 2

12259 Слаб 2

 12270 Отличен 6

12271 Слаб 2

12273 Добър 4.00

12278 Среден 3

12282 Добър 4

12283 Среден 3

12285 Много добър 5

12286 Добър 4

12287 Среден 3

122888 Отличен 5.50

12290 Отличен 6

12292 Много добър 5

12294 Добър 4

12307 Отличен 6

12314 Добър 4

12320 Слаб 2

12323 Среден 3

12335 Слаб 2

12342 Слаб 2

12352 Среден 3

12353 Среден 3

12372 Среден 3

12381 Много добър 4.50

 

Българска филология – задочно обучение

4416 Слаб 2

4629 Слаб 2

4687 Среден 3

4693 Слаб 2

4713 Добър 4

4719 Среден 3

4730 Отличен 5.50

4755 Отличен 6

4766 Много добър 5

4793 Среден 3

 

Писмен ДИ - Специалност Балканистика

60358 Отличен 6

60359 Добър 4

60360 Слаб 2

60361 Отличен 6

60363 Много добър 4.50

60368 Много добър 4.50

60369 Добър 4

60370 Слаб 2

60371 Добър 4

60373 Добър 4

 

Специалност Руска филология

4971 Добър 3.50

5078 Добър 4

5106 Отличен 5.50

5112 Много добър 5

5113 Отличен 6

5115 Много добър 5

 

Дати за идентифициране на писмените работи от държавните изпити