Важно съобщение

Уведомяваме студентите от специалност Българска филология – задочно обучение, че очните занятия за зимния семестър на учебната 2020-2021 г. ще се проведат присъствено при спазване на всички противоепидемични изисквания на Заповедта на Министъра на здравеопазването и на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ – спазване на съответната дистанция, дезинфекция на залите, осигуряване на дезинфектанти за ръце, носене на маски в затворено пространство.

Молим студентите, които не се чувстват добре здравословно, да не посещават очните занятия и да се свържат по имейл със съответните преподаватели, за да се уговорят за изпращане на материали и поставяне на индивидуални задачи при възможност.

Молим студентите да бъдат снабдени с маски, които да бъдат поставени при влизане и движение в сградата на СУ, както и по време на занятия.

Тъй като ситуацията е сложна и променяща се за всички, може да се наложи и превключване по някоя от дисциплините на дистанционно обучение, за което ще бъдете уведомени своевременно.

Молим студентите да следят сайта на Факултета по славянски филологии, за да бъдат надлежно информирани за евентуална динамика в обстановката.

 

Разписание на часовете от зимния семестър на уч. 2020/2021 г.