График за получаване на

isic карти за филологическата библиотека на ФСлФ от студенти първокурсници с цел избягване на струпвания

 

 

24.09 - 30.09.2020 г. - Българска филология - задочно обучение

01.10.2020 г.- Българска филология - редовно обучение

02.10.2020 г. - Славянска филология

05.10.2020 г. - Руска филология и Балканистика

 

Всеки следващ вторник и четвъртък се раздават карти за студенти от  специалността Българска филология, а сряда и петък - на студенти от  специалностите: Славянска филология, Руска филология и Балканистика.