Резултати от ДИ на специалност Славянска филология и Балканистика

 

 

2467  Слаб 2

2577  Слаб 2

2589  Слаб 2

2591  Много добър 5

2621  Слаб 2

2652  Среден 3

2659  Слаб 2

2660  Слаб 2

2665  Много добър 4.50

2666  Слаб 2

2674  Добър 3.50

2675  Слаб 2

60360  Слаб 2

60364  Добър 4

60370  Отличен 5.50