Уважаеми колеги студенти,

 

Имате възможност да изразите своето мнение за учебните дисциплини, провеждани през зимния семестър на настоящата учебна година. Анкетите са в електронен вид и са достъпни в https://elearn.uni-sofia.bg/ в курсовете, които слушате тази учебна година.

Анкетите ще могат да бъдат попълвани до 21 януари 2022 г.

Вашето мнение е от голямо значение за повишаването на качеството на обучението във Факултета по славянски филологии, особено в настоящата ситуация на присъствено обучение в електронна среда. Анонимността на  анкетирането е гарантирана. Споделете своето мнение, то е важно за всички ни!

 

 

Доц. Бойко Пенчев,

Декан на ФСФ