Отдел „Международно сътрудничество" обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2021/2022 година. 

 

Цялата необходима информация е публикувана на Еразъм+ сайта на СУ: 

https://bit.ly/2XFyvhk