Важно съобщение за завършващите студенти

 

 

Уважаеми колеги,

Напомняме, че във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ и ИНСТУКЦИЯ за прилагане на процедура по дипломиране на студенти за ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър след средно образование“ и ОКС „магистър след висше образование“ в СУ „Св. Климент Охридски“, съгласно т. 6.3. от Инструкцията едно от условията за изготвяне на диплома за завършено образование е представянето на доказателство за регистрация в сайта  на Алумни клуба на СУ „Св. Климент Охридски“ на адрес https://alumni.uni-sofia.bg.

Отдел „Студенти“ ще изисква доказателството за регистрация преди изготвянето на дипломите според Заповедта на Ректора.

 

Тази регистрация е изключително важна за Университета ни във връзка с данните, които се подават към рейтинговите агенции, както и за включването ни в престижни класации. Системата за отчитане на реализацията на завършилите студенти и докторанти е един от критериите и при институционалната акредитация на ВУ.

Уважаеми колеги, разчитаме на вашата подкрепа за по-нататъшното утвърждаване и повишаване на престижа и авторитета на СУ „Св. Климент Охридски“.