Резултати от писмения държавен изпит, проведен на 12.07.2021 г.

 

 

Дати за идентифициране на писмените работи от проведения на 12.07.2021 г. държавен изпит

 

Българска филология – задочно

1074

Слаб 2

1086

Слаб 2

4416

Слаб 2

4603

Добър 4

4703

Слаб 2

4712

Мн.добър 5

4722

Слаб 2

4745

Слаб 2

4752

Слаб 2

4758

Среден 3

4769

Слаб 2

4770

Добър 4

4774

Отличен 6

4784

Отличен 6

4799

Слаб 2

4801

Отличен 6

4827

Отличен 6

4829

Слаб 2

4884

Среден 3

4944

Добър 4

 

Българска филология – редовно

155

Слаб 2

169

Мн.добър 5

9782

Отличен 5.50

11727

Слаб 2

11747

Слаб 2

11760

Отличен 5.50

11798

Слаб 2

11807

Слаб 2

 

12006

Слаб 2

12036

Мн.добър 5

12045

Слаб 2

12148

Слаб 2

12227

Слаб 2

 

12259

Слаб 2

12271

Слаб 2

12279

Отличен 5.50

12289

Мн.добър 5

12300

Отличен 5.50

12304

Добър 4

12310

Добър 4

12317

Среден 3

12322

Слаб 2

12325

Добър 3.50

12351

Добър 3.50

12357

Среден 3

12360

Слаб 2

12404

Добър 4

12429

Среден 3

12438

Мн.добър 5

12445

Отличен 6

12455

Слаб 2

12462

Мн.добър 5

12463

Мн.добър 5

12483

Отличен 5.50

 

Славянска филология

2467

Слаб 2

2548

Слаб 2

2577

Слаб 2

2621

Слаб 2

2642

Слаб 2

2659

Добър 4

2660

Слаб 2

2666

Среден 3

2670

Слаб 2

2678

Слаб 2

2688

Слаб 2

2709

Слаб 2

2720

Отличен 6

2721

Среден 3

2728

Слаб 2

2732

Мн. добър 5.25

2734

Отличен 6

2735

Отличен 6

2736

Мн. добър 5

2738

Слаб 2

2742

Слаб 2

2750

Слаб 2

2752

Добър 4

2757

Слаб 2

2758

Слаб 2