Плащане на семестриални такси за зимния семестър ан уч. 2021/2022 уч. г. чрез СУСИКампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2021/2022 учебна година ще бъде в интервала 02.08.2021 г. - 30.09.2021 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти"  на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ,  става без да е  необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).


За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси - https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/7411


Кампанията не важи за приетите от зимен семестър на 2021/2022 уч. г.  Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.


Подробна информация - https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/plashchane-na-studentski-semestrialni-taksi-0


При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администратора на СУСИ за Факултета по славянски филологии инсп. Емилиян Николов на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.