Заповед

 

В съответствие със Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването на РБ удължавам срока, в който учебният процес във Факултета по славянски филологии ще се провежда присъствено в електронна среда, до края на зимния семестър на учебната 2021/22 г. Връщане към традиционното присъствено обучение в рамките на зимния семестър няма да има поради невъзможност да се осигурят безплатни тестове за студенти и преподаватели. Семестриалните изпити от зимната изпитна сесия също ще се се проведат онлайн.

По отношение на провеждането на обучението през летния семестър се очаква обща заповед на Ректора на СУ.

 

 

София

26.11.2021 г.                                                                         доц. д-р Бойко Пенчев,

                                                                                              Декан на ФСФ   

 

 

 

Заповед на декана на ФСФ за удължаване на срока на обучението в електронна среда  

Заповед на Декана на ФСФ за преминаване към онлайн обучение