СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2019/2020

Семестър: летен, редовно

 

  1. Свободоизбираеми дисциплини за специалности, даващи учителска правоспособност (Българска филология, Руска филология и Славянска филология)

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически.

Студентите от специалност „Българска филология“ задължително трябва да съберат кредити от 2 избираеми педагогически дисциплини (за целия курс на обучение). Две избираеми педагогически дисциплини задължително трябва да имат и студентите от специалностите „Славянска филология“ и „Руска филология“, избрали педагогически профил.

 

Дисциплина

Преподавател

За специалности

За курсове

Вид на дисциплината

1.  Публична реч

Доц. д-р Надежда  Михайлова-Сталянова

БФ

1

Интердисциплинарен

2.  Езикова култура

Проф. д-р Красимира Алексова

РФ

2 и 3

Интердисциплинарен

3.  Екология на езика

Проф. дфн Ангел Ангелов

БФ

2,3 и 4

Интердисциплинарен

4.  Логиката в лингвистиката, 1 част

Гл. ас. д-р Ласка Ласкова

БФ

2 и 3

Интердисциплинарен

5.  Език и право

Проф. д-р Гергана Дачева

Доц. д-р Владислав  Миланов

БФ

1,2 и 3

Интердисциплинарен

6.  Съвременни технологии в лингвистиката

Доц. д-р Атанас Атанасов

БФ

3 и 4

Интердисциплинарен

7.  Четене на литературния канон през новия век

Проф. д-р Иван Иванов

БФ

1,2, 3 и 4 курс

Интердисциплинарен

8. Играта като метод в обучението по руски език

Доц. д-р Илка Бирова

РФ

2,3,4

Педагогически

9. Техники на писането

Проф. д-р Владимир Атанасов

БФ

2, 3, 4

Педагогически

10. Трансхуманизъм и бъдещето на образованието

Гл. ас. д-р Наталия Христова

БФ

3, 4

Педагогически

11. Руско-български морфологични паралели

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

Руска филология

3

Педагогически

12. Култове и култови места в България и по света

Проф. дфн Искра Христова-Шомова и доц. Константин Рангочев

БФ, СлФ, Балканистика

всички

Интердисциплинарен

13. Слово и образ (славянската ръкописна книга като образец на изкуството)

Проф. дфн Вася Велинова

БФ, СлФ, РФ

всички

Интердисциплинарен

14. Въведение в славянската кирилска палеография

Проф. дфн Вася Велинова

БФ, СлФ, Балканистика

всички

Интердисциплинарен

15. Литературата като религия

Доц. Владимир Теохаров

БФ, РФ, СФ,Балканистика

1,2,3,4,5

Интердисциплинарен

16. История на българската криминална литература

Проф. дфн Николай Аретов

БФ

3 и 4 курс

Интердисциплинарен

17. Диалог и конфликтност между селото и града в българската проза от Осв. до края на Първата св. в.

Д-р Даниела Беличовска

БФ

3 и 4 курс

Интердисциплинарен

18. Българска поезия, създадена от жени – XIX-XX век

Доц. д-р Людмила Малинова

БФ

1,2, 3 и 4 курс

Интердисциплинарен

19. Българската литература за деца – психоаналитични и психодраматични прочити

Д-р Росица Чернокожева

БФ

3 и 4 курс

Интердисциплинарен

20. Антимодерност в изкуството и в рефлексията за изкуството през ХІХ и ХХ векове в Европа

Проф. д.н. Ангел Ангелов

БФ, РФ, СФ, Балканистика

1,2,3,4,5

Интердисциплинарен

21. Българско словообразуване

Доц. Цветанка Аврамова

 БФ, РФ, СФ, Балканистика  1,2,3,4,5

Интердисциплинарен

 

 

  1. Специалност „Балканистика“

Дисциплина

Преподавател

За специалности

За курсове

1. Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници)

Доц. д-р Румен Бояджиев

Балканистика

1-5

2. Социална психология в балкански контекст

Доц. д-р Николай Димитров

Балканистика

1-5

3. Свидетелства за гръцката култура в Пловдив и Асеновград през ΧΙΧ век

Гл. ас. д-р Александра Трифонова

Балканистика

1-5

4. Румънски език

Гл. ас. Лора Ненковска

Балканистика

4-5

5. Новогръцки език

Гл. ас. Фотини Христакуди

Балканистика

4-5

6. Албански език

Доц. д-р Русана Бейлери

Балканистика

4-5

 

Студентите от специалност „Балканистика“ набират кредити от избираеми дисциплини съгласно учебния си план. Те могат да избират дисциплини и от списъка за другите специалности, ако това е указано като възможно.

 

 

  • Семинар по българска литература

1.  Семинар по българска литература. Новият училищен канон.

Доц. д-р Бойко Пенчев

БФ

3 курс

2.  Семинар по българска литература. Модернизмът – мода и всекидневие.

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова

БФ

3 курс

3. Семинар по българска литература. Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентация.

Доц. д-р Николай Вуков

БФ

3 курс

 

Семинарът по българска литература е модул от учебния план на специалност „Българска филология“ за студентите от 3 курс. Студентите трябва задължително да изберат една от предложените три дисциплини.

  1. Записване

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите редовно обучение е от 20.01.2020 до 10.02.2020 г.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в даден свободноизбираем курс – максимален брой студенти 30 за интердисциплинарните курсове и 25 за педагогическите.