Свободноизбираеми дисциплини – график за месец октомври 2020 г.

 

Проф. Ангел Ангелов – Социолингвистика – вторник от 16.00 ч. в 160 аудитория (започва на 6.10.20 г.)

Доц. Дарин Тенев – Литература и биология – сряда от 18.00 ч. в 160 аудитория (започва на 14.10.20 г.)

Проф. Ангел Петров - Дискурс и и дискурсна компетентност – вторник от 17.00 ч. в 148 аудитория (започва на 13.10.20 г.

Проф. Владимир Атанасов – Образование и мултикултурализъм – сряда от 18.00 ч. в 148 аудитория (започва от 7.10.20 г.)

Проф. Андрей Бояджиев – Старобългарската глаголица – вторник от 18.00 ч. в 160 аудитория (започва от 06.10.20 г.)

Проф. Искра Христова-Шомова – Антични сюжети в литературата и киното – четвъртък от 18.00 ч. в 148 аудитория (започва от 08.10.20)

Доц. Мирена Пацева - Словното ударение в българския език – понеделник, 15 ч., в Мудъл - https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44808  

Гл.ас. д-р Ласка Ласкова – Логиката в лингвистиката, 2 част – четвъртък от 18.00 ч. в 140 каб.